Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Odborníci z Ministerstva vnitra a Policie ČR poskytovali již tradičně informace a rady z oblasti ochrany majetku a osob a z prevence kriminality na 33. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Veletrh probíhal ve dnech 20. – 24. září 2022 v areálu PVA EXPO Praha v pražských Letňanech a navštívilo jej 42 561 návštěvníků.

Mnoho návštěvníků navštívilo také Poradenské centrum MV, kde získali informace o dlouhodobých a osvědčených typech ochrany majetku. Krom odborníků z MV a Policie ČR zde poskytovali bezplatné poradenství také členové Poradního sboru pro situační prevenci Ministerstva vnitra, např. Cech mechanických zámkových systémů.

V rámci doprovodného programu uspořádalo MV ČR, ve spolupráci s Policií ČR, Cechem mechanických zámkových systémů a se společností ABF odborný seminář „Kvalitní zabezpečení je cesta k bezpečnému domovu“, který se konal v úterý 20. září 2022. Seminář byl zaměřen především na aktuální informace k zabezpečení bytů a domů včetně rekreačních objektů (chaty, chalupy atd.). Účastníci semináře získali také informace o celorepublikovém projektu Policie ČR „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“. Dalším tématem byla činnost soukromých bezpečnostních agentur při zabezpečení majetku. Součástí semináře byly také ukázky certifikovaných bezpečnostních výrobků a poradenství.

Ministerstvo vnitra ČR, ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci uspořádalo také seminář pro veřejnost, který proběhl v sobotu 24. září 2022, jehož obsahem  byla oblast technických norem a standardizace. Obsahem semináře byla např. tato témata: k  čemu technické normy slouží, kdo je zajišťuje a jakým způsobem. Proč je Česká agentura pro standardizaci v této oblasti tak důležitá – co Agentura zajišťuje,  jak funguje na národní i mezinárodní úrovni, kde občané a účastníci veletrhu mohou nalézt web i další informace k oblasti normalizace i standardizace. V další části byla řešena oblast a důležitost technických norem specificky v oblasti v prevence kriminality i bezpečnosti (například u škol, nemocnic, parků a veřejných prostranství) včetně konkrétních norem a dokumentů zpracovaných k těmto oblastem. Bylo vysvětleno, k čemu je  standardizace i normalizace  v oblasti prevence a bezpečnosti  potřebná. Komu konkrétně  „technické normy prevence“  mohou sloužit i pomáhat  a jak. Následně byla vedena diskuze na témata oblasti digitalizace ve stavebnictví a její koncepce a oblasti využití standardizace, norem i certifikací v oblastech jako je  chemický průmysl a kyberbezpečnost, ale i využití norem v běžném životě.

informuje redakce OPK, Iva Fürbacherová a Lucie Kosová

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left