Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) uspořádala závěrečnou konferenci k projektu
Zlepšení přístupu k postpenitenciární péči. Součástí tohoto projektu bylo vytvoření databáze
organizací, které působí v oblasti péče o lidi po výkonu trestu. V rámci akce se konala také
panelová diskuze k evropským a českým trendům ve vězeňství a trestní justici.

Mezi hlavní trendy patří:

Další podrobnosti, včetně několika příběhů s dobrým koncem, naleznete níže:

Tisková zpráva AOOV

Příběhy

informuje redakce OPK MV a Petr Klíma

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left