Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rada Evropy se věnuje problematice boje proti obchodování s lidmi velmi komplexně, a to zejména na základě Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi z roku 2005, která vešla v platnost v roce 2008. Na základě této Úmluvy byla vytvořena platforma expertů z jednotlivých signatářských států s názvem Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), která se věnuje monitoringu opatření v boji proti obchodování s lidmi v signatářských státech. Mezi další úkoly této platformy patří preventivní aktivity, ochrana obětí, postih pachatelů a podpora koordinačních aktivit členských států, jako i podpora spolupráce na mezinárodní úrovni. Česká republika Úmluvu podepsala v květnu 2016, ratifikovala v březnu 2017 a v platnost vstoupila dne 1. července 2017. Hlavní gesci za Českou republiku má Ministerstvo spravedlnosti.

Dne 31.12.2024 končí funkční období 8 z 15 členů Expertní skupiny GRETA, a proto se uskuteční volba na všechna uvolněná místa. Volba proběhne v rámci 35. zasedání Výboru smluvních stran Úmluvy na přelomu listopadu/prosince 2024 ve Štrasburku. Právo nominovat kandidáta ze 40 smluvních stran Úmluvy má rovněž Česká republika. V letošních volbách se budou obměňovat členové GRETA z následujících zemí, resp. jim odpovídajících geografických oblastí a právních řádů: Německo, Arménie, Švédsko, Litva, Nizozemsko, Belgie, Řecko a Švýcarsko.

Ministerstvo spravedlnosti připravilo výzvu pro národní výběrové řízení, která byla zveřejněna spolu s potřebnými přílohami na Portálu justice (viz odkaz níže). Lhůta pro předkládání kandidatur uplyne dne 31. července 2024 v 16:15 hodin. V uvedené lhůtě musí být kandidatury Ministerstvu spravedlnosti doručeny, nepostačí jejich podání k poštovní přepravě. Konání výběrové komise je plánováno na první polovinu měsíce září 2024.

Vyhlášení výběrového řízení pro kandidáty na funkci člena Expertní skupiny Rady Evropy pro potírání obchodu s lidmi (GRETA) - Ministerstvo spravedlnosti České republiky – Portál justice

V případě zájmu či jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte Mgr. Barboru Holušovou (Kancelář pro mezinárodní a evropskou spolupráci, Ministerstvo spravedlnosti):

e-mail: [email protected]  tel: +420 221 997 589

informuje redakce OPK MV a Petra Binková

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left