Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dne 15. 6. 2024 jsme si připomněli světový den proti násilí na seniorech, který upozorňuje na týrání, zneužívání a špatné zacházení se staršími dospělými. Špatné zacházení má mnoho podob, jednou z nich je ekonomické násilí.

Ekonomické násilí je specifické tím, že využívá seniora jako zdroj obohacení. Senior je nucen vydat svůj důchod, případně úspory, brát si půjčky. Má-li majetek (byt nebo rodinný dům, zahradu atd.), je nucen proti své vůli k jeho převodu na jinou osobu. Nebo se k tomuto kroku rozhodne na základě krásných slov ze strany příbuzné osoby, či se chce vyhnout dědickému řízení. Senior tak přestane být majitelem, nemůže dál s nemovitostí nakládat podle svých představ, ztrácí nad ní jakoukoliv kontrolu a ani věcné břemeno, pokud není dostatečně upraveno a rozšířeno, nezaručuje představu spokojeného stáří. Senioři poté často litují, že takový krok učinili.

Před převodem majetku je nutné poradit se s právníkem, který může nastínit potenciální rizika a ve věcném břemenu specifikovat, zda nový vlastník smí nebo nesmí disponovat s nemovitostí po dobu života seniora.

K tomuto tématu vyšel zajímavý článek v  Deníku.cz

Kam se obrátit o pomoc:

informuje redakce OPK MV a Markéta Sailer

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left