Mikulov – setkání k novým trendům prevence kriminality

Ve dnech 9.-10. září 2019 se v Mikulově uskutečnilo „Pracovně-vzdělávací setkání preventistů a manažerů prevence kriminality“ zaměřené zejména na nové inovativní a inteligentní funkce u městských kamerových dohlížecích systémů. Setkání uspořádal Krajský úřad Jihomoravského kraje ve spolupráci s Městskou policií Mikulov a zúčastnili se ho zástupci Ministerstva vnitra ČR, manažeři prevence kriminality působící u městských …

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2018

Dne 26. srpna 2019 vzala na vědomí vláda ČR Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2018 (ve srovnání s rokem 2017), kterou připravuje odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra na základě usnesení vlády České republiky č. 342 ze dne 18. května 1998 ke Zprávě o bezpečnostní …

Festival bezpečného internetu

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) pořádá v průběhu měsíce října „Festival bezpečného internetu“. „Festival bezpečného internetu“ se skládá z několika odborných konferencí, které se uskuteční v Praze 2. – 3. října, v Karlových Varech 15. – 16. října a v Olomouci 21. října. Akce proběhnou v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti. Zájemci …

Národní dny prevence 2019

Ve dnech 16. – 17. října 2019 se uskuteční v Brně 2. ročník Národních dnů prevence. Mimo dvoudenní konference na téma „Zkušenosti měst v prevenci“ bude připravena výstava a prezentace organizací, které se věnují prevenci. Součástí bude i slavnostní večer, na kterém budou předána ocenění za nejlepší projekty. Podrobné informace včetně přihlášky a propagačního letáčku …

Vzdělávací akce CYBERSHOW

Dům kultury v Ostrově zve na jedinečnou vzdělávací akci s názvem CYBERSHOW, která se bude konat dne 19. 9. 2019 od 17 hodin. Hlavní témata Cybershow: Proč jsou nebezpečné volné wifi sítě? Jak dobře ochránit svou počítačovou síť? Kolik práce dá hackerovi proniknout do jejich routeru, počítače či mobilního telefonu? Proč antivirus nemusí stačit? Proč a …

Přijďte na odbornou konferenci – problematika zabezpečení bytů a domů – dne 19. září 2019 na Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech

Přijďte na odbornou konferenci – problematika zabezpečení bytů a domů – dne 19. září 2019 na Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech Připravovaná odborná konference „Bezpečný bytový dům SVJ/BD 4.0 – trendy a možnosti pro zabezpečení majetku a bytů“ přinese důležité odborné informace pro zástupce BD a SVJ zejména k problematice zabezpečení bytů a domů jako …

Soutěž o nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2019

Také v letošním roce Ministerstvo vnitra vyhlásilo soutěž o „Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni“. Smyslem soutěže je ocenění úspěšné preventivní práce v terénu a podpora výměny zkušeností a dobré praxe. Pro rok 2019 bylo Republikovým výborem pro prevenci kriminality zvoleno téma: Prevence kriminality páchané dětmi a na dětech. Do soutěže mohou být nominovány …