Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ekonomické násilí na seniorech

Publikováno dne: 21. 6. 2024

Dne 15. 6. 2024 jsme si připomněli světový den proti násilí na seniorech, který upozorňuje na týrání, zneužívání a špatné zacházení se staršími dospělými. Špatné zacházení má mnoho podob, jednou z nich je ekonomické násilí.

Ekonomické násilí je specifické tím, že využívá seniora jako zdroj obohacení. Senior je nucen vydat svůj důchod, případně úspory, brát si půjčky. Má-li majetek (byt nebo rodinný dům, zahradu atd.), je nucen proti své vůli k jeho převodu na jinou osobu. Nebo se k tomuto kroku rozhodne na základě krásných slov ze strany příbuzné osoby, či se chce vyhnout dědickému řízení. Senior tak přestane být majitelem, nemůže dál s nemovitostí nakládat podle svých představ, ztrácí nad ní jakoukoliv kontrolu a ani věcné břemeno, pokud není dostatečně upraveno a rozšířeno, nezaručuje představu spokojeného stáří. Senioři poté často litují, že takový krok učinili.

Před převodem majetku je nutné poradit se s právníkem, který může nastínit potenciální rizika a ve věcném břemenu specifikovat, zda nový vlastník smí nebo nesmí disponovat s nemovitostí po dobu života seniora.

K tomuto tématu vyšel zajímavý článek v  Deníku.cz

Kam se obrátit o pomoc:

  • Senior telefon (ŽIVOT 90): 800 157 157 (nonstop)
  • Linka seniorů (Elpida): 800 200 007 (denně 8:00–20:00)
  • Pražská linka důvěry (Centrum sociálních služeb Praha): 222 580 697 (nonstop) pro dospělé
  • Krizová linka SOS centra Diakonie: 222 514 040, 777 734 173 (denně 9:00–20:00)
  • Policie ČR: 158 (nonstop)

informuje redakce OPK MV a Markéta Sailer

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left