Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Publikováno dne: 19. 6. 2024

Středa 19. června 2024 je vyhlášena Evropským dnem proti vloupání do obydlí. Tento den, organizovaný Evropskou sítí prevence kriminality (EUCPN), se zaměřuje na zvýšení povědomí o rizicích vloupání a efektivních způsobech ochrany domácností.

Statistiky dlouhodobě ukazují, že nejčastěji dochází k vloupání do obydlí překonáním vstupních dveří, balkonů nebo oken. Mnoho vloupání je usnadněno ponecháním otevřené okenní ventilace, kterou pachatelé často využívají. Vloupání přes mikro ventilaci může trvat méně než jednu minutu.

„Čechy stále trápí majetková trestná činnost. Narušení privátních zón tím, že se pachatel vloupal do obydlí a byl v kontaktu s prostředím a osobními věcmi poškozených, je nepříjemným dopadem této kriminality, která následně u poškozených snižuje pocit bezpečí ve vlastním obydlí. Zodpovědný přístup veřejnosti k zabezpečení majetku vnímáme jako zvyšující se trend stejně jako systémová opatření v rámci lokální spolupráce mezi občany, samosprávou a Policií ČR v oblasti prevence. Proto i v letošním roce v týdnu od 17. do 21. června poskytneme veřejnosti odborné poradenství, jak se efektivně doma zabezpečit na 60 místech České republiky,“ uvádí plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.

„Po klidnějších (z pohledu kriminality) covidových letech kriminalita mírně narostla, což se týká i nejvíce zastoupeného druhu kriminality, kriminality majetkové. Z pohledu vloupání do bytů a rodinných domů byl i přesto rok 2023 ve znamení poklesu jejich počtu, a to o celých 16 %. Za první 4 měsíce roku 2024 pokles nadále pokračoval a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil dokonce již 21 %. Je tak historicky na nejnižších úrovních. Odborníci se shodují, že velkou roli v tom hraje stále se zlepšující zabezpečení domácností a odpovědnější chování obyvatel. Přesto k vloupání do bytu či rodinného domu dochází v ČR přibližně každé 2 a půl hodiny, a proto je třeba se na prevenci i nadále zaměřovat,“ doplňuje JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Evropské studie rovněž uvádějí, že obydlí, které bylo jednou vykradeno, je vystaveno vyššímu riziku opakovaného vloupání. Toto riziko se může přenášet i na sousední domácnosti. Proto je klíčové ihned po vloupání posílit zabezpečení vstupů, zámků a osvětlení. Policie (státní i obecní) účinně přispívá k prevenci zvýšením hlídek v oblasti a informováním obyvatel o rizicích opakované viktimizace.

Letošní kampaň upozorňuje na skutečnost, že dle evropských studií jsou již jednou vykradená obydlí a jejich okolí více riziková, že zde k vloupání dojde opětovně. Proto se letos zaměřujeme na policisty a strážníky, jak mají postupovat a jak informovat občany, aby pomohli této opakované viktimizaci předcházet. Lidé mají k dispozici možnosti, jak své domovy a majetek zabezpečit a nemusí to být vůbec drahé.“, doplňuje Michal Barbořík. Kampaň zahrnuje nové plakáty a videa, které policisty a strážníky upozorňují na nebezpečí opakovaného vloupání a možnosti prevence. Tyto nové materiály, ale i materiály z předchozích let obsahující rady pro širokou veřejnost, jsou dostupné na stránkách EUCPN a na Materiály | EUCPN (stopvloupani.cz)

Doporučení pro občany jsou zaměřena na tyto oblasti:

  • Mechanické zabezpečení: Bezpečnostní dveře, zámky a kování.
  • Elektronické zabezpečení: Alarmy, kamery a detektory.
  • Osvětlení a přehledný prostor: Dobré osvětlení a upravená zeleň.
  • Ochrana cenností: Uchování cenností v trezoru nebo sejfu.
  • Vztahy se sousedy: Důvěryhodní sousedé mohou hlídat domov.
  • Základní pravidla: Neoznamujte svou nepřítomnost na sociálních sítích a vždy uzamkněte všechny vstupy. Vytvořte si soupis cenností, jejich fotografie a zapište si jejich sériová čísla.

Prevence se vyplatí!

Více informací je k dispozici na stopvloupani.cz a www.policie.cz/zabezpectese.

Materiály a videospoty z loňského roku lze zhlédnout na YouTube kanále MV ČR

informuje redakce OPK MV

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left