Kategorie archivu: Projekty

Z kruhu ven

Název projektu: Z kruhu ven Realizátor: Ratolest Brno, z. s. Období realizace projektu: Projekt navazuje …

Prevence Tour

Název projektu: Prevence Tour Realizátor: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Období realizace projektu: od roku …

Sociální sítě – moderní cesta prevence

Název projektu: Sociální sítě – moderní cesta prevence Realizátor: Městská policie Nový Jičín Období realizace …

Pilotní projekt TRIVIS – Projektové dny s Policií ČR

V roce 2015 realizovali zástupci oddělení tisku a prevence Policejního prezidia České republiky a představitelé …

Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (eGate)

V roce 2015 až 2016 byl v rámci Policie České republiky realizován projekt Posílení systému …

Bezpečně v kyberprostoru

  Název projektu: Bezpečně v kyberprostoru Realizátor: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Období realizace projektu: …

Programy primární prevence „Kyberbezpečí“ a „Děti v síti“

  Název projektu: Programy primární prevence „Kyberbezpečí“ a „Děti v síti“ Realizátor: Portimo, o.p.s. Období …

Nenávist na internet nepatří

  Název projektu: Nenávist na internet nepatří Realizátor: Sdružení D, z.ú. Období realizace projektu: od …

Projekt JAKUB – film o domácím násilí

Na tvorbě preventivního projektu filmového režiséra Davida Vignera JAKUB se podíleli též specialisté z řad …

Projekt „No More Ransom“

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, která má ve své gesci …