Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

V Ostravě se uskutečnilo 10. žákovské sympozium Nebezpečí virtuální sítě

Publikováno dne: 1. 7. 2024

Dne 19. června 2024 se v zasedacím sále zastupitelstva Moravskoslezského kraje v Ostravě konalo výroční 10. žákovské sympozium Nebezpečí virtuální sítě, jehož hlavními aktéry jsou žáci a studenti, kteří prezentovali témata zaměřená na aktuální rizika a trendy kyberprostoru a vedli o nich následně velmi přínosnou diskuzi. Právě prevence rizikového chování na internetu hraje zásadní roli v boji proti kyberkriminalitě a je důležité a potřebné, aby se na ní podílely školy, žáci a celkově mladá generace, jejíž zástupci jsou každodenně vystavováni mnoha nástrahám internetu, před kterými je může ochránit znalost potencionálních rizik a s tím spojená znalost bezpečného chování. Nejen preventivní význam této akce je podtrhnutý tím, že je jediná svého druhu u nás.

 Celý průběh sympozia přiblížil Mgr. Lukáš Látal z Nebuť oběť! Ostrava, který jej pořádal: „Sympozia se účastnilo přes 140 účastníků z 15 škol z celého kraje, zástupci kraje i města Ostravy, učitelé a metodici prevence. K prezentaci rizik internetu a moderních technologií z pohledu dospívajících se rozhodli žáci ze šesti základních (ZŠ Ludgeřovice, ZŠ U Studny Karviná, ZŠ Klimkovice, ZŠ Gen. Píky Ostrava, ZŠ Morávka, ZŠ Komenského Ostrava) a dvou středních škol (SŠ Teleinformatiky Ostrava, Gymnázium Karviná), poslední příspěvek přednesli studenti OA a VOŠS Ostrava. Vystoupení se zabývala především riziky spojenými s používáním sociálních sítí, kybergroomingem, kyberšikanou a sextingem, ale také představovala konkrétní případy z praxe a návody, jak se chovat ve virtuálním prostředí bezpečně a odpovědně. U starších žáků a studentů rezonovalo téma médií, dezinformací, hoaxů, umělé inteligence, nových pojmů a internetového slangu. Velkým přínosem pro účastníky nebyly jen informace z příspěvků, ale také následná diskuze a možnost dotazů na prezentátory, pro které bylo vystoupení obrovskou zkouškou nejen znalostí, ale především odvahy a zkušeností pro další veřejná vystoupení. Všichni vystupující mají náš velký obdiv a díky za jejich aktivitu. Děkujeme všem za účast a inspirativní myšlenky, díky taktéž patří Moravskoslezskému kraji za finanční podporu a Lucii Kosové z CZ.NIC z.s., p.o. za spolupráci.“

Další informace si můžete přečíst zde: Město Orlová, ZŠ a MŠ Morávka, ZŠ Komenského

 

informuje redakce OPK MV a Tereza Trčková

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left