Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zapojení občanů do prevence kriminality: příklady dobré praxe z mezinárodní konference

Publikováno dne: 18. 6. 2024

Belgické předsednictví Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) uspořádalo na konci května mezinárodní expertní konferenci na téma zapojení občanů do prevence kriminality. Konference se zúčastnili odborníci na prevenci kriminality ze 22 členských států EU, spolu s mnohými belgickými experty, státními zástupci, policisty, pracovníky prevence a zástupci místních orgánů. Cílem konference bylo najít a sdílet způsoby, jak aktivně zapojit občany a dobrovolníky do vytváření bezpečnější a odolnější společnosti.

V průběhu celého dne probíhaly prezentace odborníků nejen z Belgie, ale i České republiky, Irska, Nizozemska, Španělska nebo Švédska. Byla pokryta témata komunitní angažovanosti, sousedské spolupráce, zapojení dobrovolníků do práce policie a místní správy a různé formy místních partnerství. Účastníci se blíže seznámili s iniciativami, jako jsou sousedské informační sítě, komunitní policejní iniciativy, průzkumy bezpečnosti v sousedství a sousedská mediace. Za Českou republiku představil ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra JUDr. Michal Barbořík projekt bezpečnostního dobrovolníka a jeho úspěšnou implementaci ve městě Stříbro.

Konference poskytla zástupcům a odborníkům platformu pro diskusi o strategiích aktivního zapojení občanů do ochrany svého okolí a sdílení příkladů dobré praxe ze zemí napříč Evropou. Vzájemné sdílení může posílit stávající projekty a inspirovat potenciální nové iniciativy, a podporovat tak silný integrovaný přístup k bezpečnosti. Pokud vás zaujala témata zapojení občanů do prevence kriminality, bezpečnostního dobrovolnictví nebo sousedské angažovanosti, prezentace z konference jsou nyní k dispozici na webu EUCPN.

informuje redakce OPK MV a Ester Kunštátová

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left