Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Všem kolegům a příznivcům přeje odbor prevence kriminality vše nejlepší a mnoho úspěšných preventivních aktivit v roce 2023.

Michal Barbořík, Petr Klíma a celý tým OPK

Statutární město Plzeň získalo z Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2022 dotaci ve výši 550 000 Kč na nákup a instalaci 25 kusů detektorů nestandardních zvuků, jako je střelba, panický křik nebo tříštění skla. Více informací o celém projektu je na  https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/plzen-ziskala-dotaci-na-nasazeni-detektoru-strelby-panickych-vykriku-a-tristeni-skla.aspx

informuje redakce OPK MV a Milan Fára

Ředitel odboru prevence kriminality MV, JUDr. Michal Barbořík, informuje o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 (Program PK 2023).

Priority, resp. Strategické cíle Programu PK 2023, jsou:

  1. Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR.
  2. Pomoc obětem TČ a jejich podpora.
  3. Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy.
  4. Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách.
  5. Situační prevence kriminality a nové přístupy.
  6. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech.
  7. Prevence kybernetické kriminality.

Další podrobnosti k uvedenému programu naleznete na webu MV  > ZDE <

informuje redakce OPK MV a Michal Barbořík

Jako každý rok je předvánoční období velice příznivé nejen pro nákup dárků našim nejbližším, ale také je to extrémně „příznivá“ doba  pro pachatele kyberkriminality, útočící hackery i pachatele nejrůznější nelegální činnosti, kteří prostě  v tomto období zkouší naši bdělost obzvláště usilovně.

Proto Vás také jako každý rok upozorňujeme v rámci prevence před kybernetickou kriminalitou, že zvláště v  tomto období je naprostá nutnost Vaší zvýšené obezřetnosti nejen při nákupech, ale i při doručování služeb Vám i Vašim blízkým. Také Vás vyzýváme k aktualizaci zajištění kyberbezpečnosti Vašich zařízení či infrastruktur.

V posledním období se v souvislosti nejen s energetickou krizí i inflací opět rozmohl „nešvar“ v podobě phishingových i smishingových podvodných kampaní. Což konkrétně znamená to, že útočníci využívají Vaše e-maily i telefonní čísla k lákání na podvodné jednání. Jedná se o zasílání sms na podvratné stránky státních institucí či dalších institucí poskytujících možné příspěvky či podporu ve složitých životních situacích, např. portál MPSV.

Dále také jako celý rok je nutno dávat pozor i na stránky a účty charitativních organizací, e-shopů – prodeje léků, elektroniky a internetové bazary.

Také velký pozor i na  falešné účty i identity lékařů, podomních prodejců, poskytovatelů nejrůznějších služeb – od zámečnických až po romance scamy – armádní důstojníky, herečky atd.

V případě, že se jedná o podvratné stránky,  automaticky býváte přesměrováváni na platformy, z nichž pachatelé kybernetické kriminality již rovnou aktivně čerpají data – Vaše osobní a citlivé údaje, či Vás právě chtějí přimět a donutit vložit sem Vaše osobní jedinečné údaje a zneužít tak Vaši digitální nebo bankovní identitu. Proto platí stabilní upozornění „dvakrát měř a jednou řeš,“ což v praxi znamená: obdržím-li podezřelou sms či e-mail, nedělám žádné unáhlené pohyby ani reakce, na které sociální inženýr a hacker právě v takovou chvíli netrpělivě čeká.

Než někam kliknu a zadám své osobní a citlivé údaje, nejprve si dobře rozmyslím svůj další postup.

Což v praxi znamená:

Ověřím tedy nejprve identitu adresáta + využívám všech ověřených a ověřitelných způsobů oficiální komunikace.  Nejsem-li si jistý, zda se nejedná o podvodné jednání, zkusím využít další dostupný kontakt – tj. mám-li k dispozici jen webovou stránku, doménu či e-mail a nezdá-li se mi něco,  a je-li zde i telefonický kontakt či jiný kontakt – ověřuji dál, než se ujistím o tom, že se nejedná o podvrh, do té doby nezadávám žádné údaje, neposílám žádné finanční či jiné obnosy, nekonám žádné transakce.

Protože se může jednat o celou řadu nejrůznějších podvodných jednání i triků, k nimž jsou zneužity počítačové i další IT technologie, je na nás uživatelích, abychom pachatelům jejich činnost neusnadňovali hlavně naší vlastní nevědomostí. Proto se prosím snažte v uvedené oblasti zvyšovat své vlastní znalosti a digitální kompetence. Sebeobranou je opravdu možno eliminovat mnoho problémů. A jak se okřídleně říká, často vzniká ten největší uživatelský problém někde mezi „stolem a židlí.“

Jak zní i heslo kampaně Policie České republiky „Klik pro klid“ (Experience Center | Klik pro klid | t-mobile.cz) – klikejme tedy s rozmyslem po vlastní zralé úvaze. Upozorněte také, prosím,  na zvýšená rizika manipulace a neuromarketingu i Vaše děti a rodiče (seniory). Pro zvýšení Vašeho digitálního bezpečí můžete celoročně využít například preventivních aktivit PČR ve spolupráci s Českou bankovní asociací Kybertest.cz: Buďte na internetu v bezpečí či preventivně-vzdělávací aktivity Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost NUKIB (GUEST).

Přejeme Vám závěrem, ať jste Vy, Vaši blízcí i všechny Vaše dárky v „kyberbezpečí“ a můžete si tak užít radostné, pohodové i klidné Vánoce spolu s námi!

Informuje redakce OPK MV a Lucie Kosová

Boření mýtů je série textů EUCPN zabývající se mylnými představami o prevenci kriminality. Zatím bylo zveřejněno 5 bořičů, z nichž 3 jsou k dispozici v českém jazyce. Přečtěte si více o mezinárodních a lokálních přístupech k prevenci organizovaného zločinu, taktikách prevence založených na strachu nebo účinnosti kampaní prevence kriminality.

Newsletter také představuje nový dokument věnující se obchodování s lidmi a nutnosti evaluací iniciativ zaměřených na tento problém. Nakonec jsou zmíněny nadcházející aktivity vyplývající z Českého předsednictví EUCPN – očekávaný toolbox na zvláště zranitelné oběti a předávání cen ECPA.

informuje redakce OPK a Ester Kunštátová

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left