Dobrá praxe

Přebírání pozitivních příkladů a zkušeností je jedním ze základních principů preventivní politiky. Tyto stránky přináší některé z nejúspěšnějších příkladů dobré praxe v oblasti prevence kriminality v České republice.

 

Speciální výslechové místnosti

 

Speciální výslechové místnosti jsou určeny především pro výslechy dětí, které se staly obětí či svědkem závažné trestné činnosti, především mravnostního charakteru. Místnosti se využívají ale i u dalších zvláště zranitelných obětí, tak jak jsou vymezeny v zákonu č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Jedná se např. o oběti znásilnění a domácího násilí, seniory, osoby handicapované. Místnosti se zásadně odlišují od tradičních policejních kanceláří.

Hlavním důvodem k budování speciálních výslechových místností je dále nepoškozovat oběť, popřípadě svědka závažné trestné činnosti a zmírnit tak možnost vzniku sekundární viktimizace. Vedení výslechu v takovéto místnosti usnadní kontakt vyslýchaného s policií a ochrání ho před nepříjemnými zážitky způsobenými standardním prostředím policejního pracoviště.

Speciální výslechová místnost je v podstatě komplex několika místností, a to minimálně dvou.  Tyto místnosti jsou od sebe navzájem odděleny, ale zároveň propojeny audio vizuální technikou. Místnost, ve které se provádí samotný výslech je vybavena tak, aby působila klidným a příjemným pocitem. V místnosti jsou umístěny mikrofony a kamery pro záznam výslechu.

Zvuk i obraz se přenáší do druhé místnosti, tzv. monitorovací. Zde je technické zázemí – videorekordér s vysokou kvalitou záznamu, počítač, reproduktory, mikrofony a další náležitosti pro celý záznam výslechu. V této místnosti se výslechu účastní osoby, které musí být přítomny ze zákona, například soudce, státní zástupce, psycholog, pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zákonný zástupce atd. Tyto osoby mohou přes mikrofon klást své otázky tak, aby se výslech již nemusel opakovat.

Od roku 2013 je realizováno odborné vzdělávání pro policisty – specialisty pracující s dětmi a mládeží, které je zaměřeno na výslech zvlášť zranitelných obětí ve speciální výslechové místnosti. Policisté (specialisté) mají k dispozici také metodiky pro výslech dětského svědka, používání demonstračních pomůcek a výslechy zvlášť zranitelných obětí.

Ke stažení:

Standardy speciální výslechové místnosti

Seznam SVM

Evidenční list 2021