Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Evropská cena prevence kriminality

Přebírání pozitivních příkladů a zkušeností je jedním ze základních principů preventivní politiky. Tyto stránky přináší některé z nejúspěšnějších příkladů dobré praxe v oblasti prevence kriminality v České republice.

Evropská cena prevence kriminality

Tradici oceňování nejlepších preventivních projektů zahájila v r. 1987 redakční rada holandského časopisu o prevenci kriminality „SEC“. Nizozemí a Belgie poté společně zavedly tzv. Roethofovu cenu. Na jejich zkušenostech je postavena samotná Evropská cena prevence kriminality (European Crime Prevention Award, ECPA), která byla poprvé udělena v roce 1997 za účasti pouze tří států – Velké Británie, Belgie a Nizozemí. Evropskou sítí prevence kriminality je cena udílena od vzniku sítě roku 2001.

ECPA každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt na poli prevence kriminality a podporuje tak výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU na zvolené téma. Česká republika do soutěže každým rokem vysílá svého zástupce. Za účelem výběru českého projektu pro ECPA pořádá odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra národní kolo ECPA. Tradice českého národního kola byla založena v roce 2006.

Členské státy do soutěže nominují po jednom projektu prevence kriminality na dané téma. Projekt, který zvítězí v evropském finále, získá 10 000 EUR, projekty na druhém a třetím místě získají každý po 5 000 EUR. Oceněny jsou také tři nejlepší projekty národního kola. Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv projekt, iniciativa nebo balíček opatření, jehož cílem je snižování kriminality a strachu z ní v rámci nastolené tematiky. Slavnostní akt předání ceny ECPA probíhá v rámci Konference dobré praxe, kterou vždy pořádá země předsedající v daném roce v 2. pololetí Radě EU. V roce 2018 Českou republiku na ECPA, která se konala ve Vídni, reprezentoval projekt Bezpečný Středočeský kraj.

Projekt, který se do soutěže přihlásí, by měl splňovat následující kritéria:

 • zaměřením projektu je prevence a/nebo snižování strachu z kriminality v rámci nastolené tematiky;
 • projekt byl vyhodnocen a dosáhl většiny nebo všech svých vytyčených cílů;
 • projekt by měl být inovativní, využívat nových metod či postupů;
 • projekt je, pokud možno, založen na spolupráci mezi partnery;
 • projekt je možné aplikovat i v dalších evropských státech.

Zájemci o účast v národním kole ECPA mohou kontaktovat manažera prevence kriminality příslušného kraje nebo přímo odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra e-mailem na [email protected] nebo telefonicky na čísle 974 832 255.

Přehled vítězných projektů

2021 Téma „Šikana a násilí mezi nezletilými “

Vítěz: Maďarsko - "Ask for Help!"

Na krásném třetím místě se umístil vítěz českého národního kola ECPA, projekt „Nenech to být“, realizovaný Nadačním fondem Nenech to být.

Národní kolo - (téma: „Šikana a násilí mezi nezletilými“):

 1. místo: Nenech to být – Nadační fond Nenech to být /video záznam prezentace projektu/
 2. místo: „Maják – cesta bezpečí“  – Dětský úsvit, z.s.
 3. místo: „Šikana“ - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

2019 Téma „Prevence kriminality mladistvých související s drogami“

Vítěz: Švédsko - "Sofielund Approach"


Národní kolo - (téma: „Prevence kriminality mladistvých související s drogami“) :

 1. místo: TO JE ZÁKON, KÁMO!  – NPC SKPV Policie ČR ve spolupráci s Nadačním fondem NOVÉ ČESKO
 2. místo: Všeho (jenom) s (M)írou  – Ústecký kraj ve spolupráci s WHITE LIGHT I, z. ú
 3. místo: Program Hard&Smart  - Jihomoravský kraj ve spolupráci se Společností Podané ruce o.p.s.

Všechny projekty přihlášené do národního kola v roce 2019 jsou zde.

2018 Téma „Community policing“

Vítěz: Finsko – „The Forssa approach: mediation of polarisation and inter-group conflicts

Národní kolo (téma: „Community policing“) :

 1. místo: „Bezpečný Středočeský kraj“ – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci se Středočeským krajem
 2. místo: „Okrskář roku“ – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 3. místo: „Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách“ – Policie ČR

Všechny projekty přihlášené do národního kola v roce 2018 jsou zde.

2017 Téma „Cyber Safety“

Vítěz: Estonsko – „The cyber defence field of study at Põltsamaa Coeducational Gymnasium

Národní kolo (téma: „Bezpečnost v kyberprostoru“):

 1. místo: „Kraje pro bezpečný internet“ – Asociace krajů České republiky
 2. místo: „Bezpečně v kyberprostoru“ – Jihomoravský kraj a Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje
 3. místo: „Internetem bezpečně“ – you connected, z. s.

Všechny projekty přihlášené do národního kola v roce 2017 jsou zde.

2016 Téma „Organized crime' with a special focus on 'Prevention of crimes committed on elderly people“

Vítěz: Česká republika – „Senior Academy

Národní kolo (téma: „Prevence trestné činnosti páchané na seniorech“):

 1. místo: „Senior akademie“ – Městská policie Brno
 2. místo: „Nedáme se!“ – Krajský úřad Královéhradeckého kraje
 3. místo: „Nevzdávejte to, senioři!“ – Městská policie Litvínov

2015 Téma „Cybercrime“

Vítěz: Nizozemsko – „SMECybersecure, Cybersecurity Business edition

Národní kolo (téma: „Mládež a kyberkriminalita“):

 1. místo: „E-bezpečí“ – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 2. místo: „Praha bezpečně online 2015“ – hl. město Praha ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu
 3. místo: „S kyberšikanou v duši“ – Rizika internetu a komunikačních technologií alias Nebuď oběť! a „Skrytá nebezpečí“ – Územní odbor Strakonice KŘP Jihočeského kraje

2014 Téma „Prevention in Trafficking in Human Beings“

Vítěz: Dánsko – „HopeNow - Empowering trafficked people

Národní kolo (téma: „Obchodování s lidmi“):

 1. místo: „Zaměstnávání cizinců na území ČR v souvislosti s legalizací jejich pobytu – školení spolupracujících subjektů“ – Odbor cizinecké policie KŘP Jihočeského kraje

2013 Téma „Prevention in domestic violence“

Vítěz: Švédsko – „Relationship violence center (RVC)

Národní kolo (téma: „Prevence domácího násilí – mezigenerační konflikty“):

 1. místo: „Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně“ – město Brno
 2. místo: „Místo činu? Domov!!“ – Městské ředitelství policie Ostrava
 3. místo: „Stop kriminalitě!“ – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

2012 Téma „Community Policing as a Tool for Crime Prevention, related to Burglaries, Domestic Violence and Juvenile Delinquency"

Vítěz: Dánsko – „Your police officer

Národní kolo (téma: „Komplexní přístup k prevenci kriminality v komunitách“):

 1. místo: „Asistent prevence kriminality města Děčín“ – Městská policie Děčín
 2. místo: „Magdalenium“ – Magdalenium, o. s.
 3. místo: „Praha Bezpečně online“ – hl. město Praha ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu

2011 Téma „Sport, science and art in the prevention of crime among children and youth“

Vítěz: Německo – „Fairplayer.manual / fairplayer.sport

Národní kolo (téma: „Sport, věda a umění v prevenci kriminality dětí a mládeže“):

 1. místo: „Zdravý a kreativní volný čas“ – Proxima Sociale, o. s.
 2. místo: „Rizika silniční a železniční dopravy – interaktivní multimediální příručka dopravní výchovy“ – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
 3. místo: „Fandíme slušně“ – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy ve spolupráci s SC Sparta Praha

2010 Téma „A secure home in a safe community through prevention, community policing and restoration“

Vítěz: Polsko – „Safe Senior

Národní kolo (téma: „Pro bezpečný domov v bezpečnější komunitě prostřednictvím prevence, práce policie a restorativních programů“):

 1. místo: „Prevence kriminality v Praze 11 a Praze 12“ – Proxima Sociale, o. s.
 2. místo: „Jsme tu pro Vás!“ – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
 3. místo: „Mítink s občany“ – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

2009 Téma „Preventing crime and victimization among children and young people“

Vítěz: Finsko – „KiVa Koulu - anti-bullying program

Národní kolo (téma: „Prevence kriminality a viktimizace mezi dětmi a mladistvými. Současné a budoucí výzvy – škola, kyberprostor a rekrutování do kriminálních skupin“):

 1. místo: „PC hra GhettOut – trenažér životních strategií“ – Společnosti TADY A TEĎ ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje
 2. místo: „Dětská cena prevence kriminality“ – Magistrát hl. m. Prahy
 3. místo: „E-bezpečí“ – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2008 Téma „Preventing crime in urban areas“

Vítěz: Velká Británie – „Moppin up Dodge

Národní kolo (téma: „prevence kriminality na veřejných místech“):

 1. místo: „Integrovaný bezpečnostní systém (IBS)“ – Městská policie Zlín
 2. místo: „Společně proti kriminalitě v Ostravě“ – Policie ČR Správa Severomoravského kraje
 3. místo: „Městský kamerový systém hl. m. Prahy“ – Magistrát hl. m. Prahy

2007 Téma „Prevention of Domestic Violence“

Vítěz: Švédsko – „The Integrated Domestic Violence Programma in Malmö

Národní kolo (téma: „Domácí násilí“):

 1. místo: „Prevence domácího násilí – změna praxe a legislativy v ČR“ – Bílý kruh bezpečí

2006 Téma „Prevention of Alcohol and Drug Related Violence, Crime and Disorder“

Vítěz: Dánsko – „The Ringsted Experiment

Národní kolo (téma: „násilí, kriminalita a rušení veřejného pořádku v souvislosti s konzumací alkoholu a drog“):

 1. místo: „Společný svět“ – Správa Severomoravského kraje Policie ČR

Všechny články

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left