Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Asistent prevence kriminality

Přebírání pozitivních příkladů a zkušeností je jedním ze základních principů preventivní politiky. Tyto stránky přináší některé z nejúspěšnějších příkladů dobré praxe v oblasti prevence kriminality v České republice.

ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY
Základní údaje o projektu
Název projektu Asistent prevence kriminality
Období realizace projektu Od roku 2009
Místo realizace projektu Celá Česká republika
Oblast preventivní činnosti Sociální prevence
Cílová skupina Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, národnostní menšiny
Odkaz
Kontaktní osoba Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Tel: 974 832 255

E-mail: [email protected]

Mgr. Bc. Vladimír Dvořák

tel.: 974 832 337, e-mail: [email protected]

Popis projektu
Specifickým projektem zvyšujícím bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách, působícím preventivně proti extremismu a motivujícím samosprávy i občany k hledání pozitivních řešení problémů je projekt Asistent prevence kriminality, který od září roku 2009 úspěšně realizuje odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra v celém Česku.Asistent prevence kriminality je nejúspěšnějším a nejžádanějším projektem prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách, který má prokazatelně pozitivní výsledky a dopady na zvýšení veřejného pořádku a bezpečí v problémových lokalitách a na zaměstnanost dlouhodobě a obtížně zaměstnatelných osob včetně Romů.

Jeho primárním cílem je snížení počtu spáchaných trestných činů a přestupků (obecně protiprávního jednání) v sociálně vyloučené lokalitě, či lokalitě ohrožené sociálním vyloučením, zajištění vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit velmi obtížně řeší, a změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené. Vybraný asistent je po základní profesní přípravě zaměstnán v rámci obecní policie obce a podílí se na zvýšení bezpečnosti, dodržování veřejného pořádku a prosazování základních bezpečnostních standardů nejen v sociálně vyloučených lokalitách, ale v rámci celé obce.

Asistent je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (není strážníkem ani čekatelem). Podílí se na prevenci kriminality v obci, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, předchází možnému protiprávnímu jednání svou přítomností a zejména svými komunikačními schopnostmi, vystupuje jako mediátor možných sousedských sporů, monitoruje dodržování čistoty veřejných prostranství, pomáhá ostatním občanům v sociálně vyloučené lokalitě. Při své činnosti je asistent řízen konkrétním strážníkem v roli mentora, se kterým úzce spolupracuje. Na úspěšnosti projektu se podílí i jednotlivá pracoviště Policie ČR v příslušných lokalitách.

Konkrétní asistenty vybírá odborná komise, která je složena ze zástupců samosprávy, obecní policie, Policie ČR a často také koordinátora (poradce) pro romské záležitosti (kraje, obce) či zástupce v lokalitě působících významných neziskových organizací a zástupce MV.

Po pilotní realizaci projektu v roce 2009 bylo již v roce 2010 v rámci České republiky 38 asistentů působících v 10 obcích, v roce 2018 pak celkem působilo ve 33 obcích v rámci celé země 86 asistentů prevence kriminality podpořených z rozpočtu MV v rámci Programu prevence kriminality ve výši 18 923 590,- Kč.

Další asistenti pak působí v rámci České republiky i z jiných zdrojů, než jsou prostředky zajišťované Ministerstvem vnitra – např. z podpory úřadů práce – na základě dohody mezi Ministerstvem vnitra  a Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR. Celkem tak na konci roku 2018 (za listopad) podporovaly úřady práce 252 asistentů v 82 obcích. Asistenti jsou financováni dále přímo z vlastních rozpočtů obcí či z evropských projektů v rámci Operačního programu zaměstnanost. Odhadem tak mohlo působit v celé zemi na konci roku 2017 cca 500 asistentů prevence kriminality.

Vyšší šance na trhu práce pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče a větší bezpečnost a zajištění veřejného pořádku – to vše přineslo užší spolupráci MV a Úřadu práce ČR v rámci Memoranda  o vzájemné spolupráci, které bylo společně podepsáno 14. března 2016.

Cílem Memoranda je zvýšit zaměstnanost, bezpečnost a veřejný pořádek podporou tvorby pracovních příležitostí v rámci míst asistentů prevence kriminality v obcích a městech s vysokým podílem trestné a jiné protispolečenské činnosti, v oblastech se zvýšeným počtem vyloučených lokalit a zároveň s vysokým podílem nezaměstnaných osob. Memorandum navazuje na projekt, který v letech 2010–2014 realizovaly samosprávy. To vše v souladu s hlavními principy schválené „Metodiky výběru, přípravy a činnosti asistenta prevence kriminality“ a „Národní soustavou povolání“ a za metodického vedení gestora projektu (Ministerstvo vnitra).

Prostřednictvím svých regionálních pracovišť a konzultantů vytipují obě strany vhodné lokality a na základě znalosti konkrétního regionu vypracují seznam požadavků, které by měl asistent prevence kriminality splňovat. Úřad práce ČR pak na jejich základě vyhledá v evidenci vhodné kandidáty, kteří absolvují výběrové řízení na takové místo. Asistenti prevence kriminality, které podporuje Úřad práce ČR, musí na svých pozicích zaměstnanců obecní či městské policie a města dodržovat závaznou Metodiku vydanou Ministerstvem vnitra.

Součástí společně podepsaného memoranda je deklarace, která umožňuje využívat na podporu asistentů také prostředky Úřadu práce ČR. V praxi to znamená rozšíření stávající spolupráce  a zavedení systematické podpory této aktivity, navíc pod metodickým vedením a ve větším rozsahu.

Již od roku 2014 je uplatňována jednotná „Metodika výběru, přípravy a činnosti asistenta prevence kriminality“, která je stále metodologickým základem činnosti všech asistentů dotovaných z jakýchkoliv finančních prostředků.

Tabulka počtu podpořených dílčích projektů prevence kriminality Asistent prevence kriminality (APK) v letech 2010–2018 a celková výše přiznaných finančních dotací z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra:

Rok Počet podpořených obcí Počet APK Celková výše přiznané dotace
2010 10 38 3 876 000 Kč
2011 16 104 3 423 000 Kč
2012 21 37 5 328 000 Kč
2013 38 90 13 360 000 Kč
2014 64 127 17 644 000 Kč
2015 58 175 22 656 000 Kč
2016 47 121 25 529 000 Kč
2017 37 92 20 928 000 Kč
2018 33 86 18 923 590 Kč

Archiv článků o projektu Asistent prevence kriminality od roku 2017 je dostupný zde.

Ke stažení:

Povinné náležitosti projektu Asistent prevence kriminality

Základní doporučení pro realizaci projektu APK

Všechny články

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left