Dobrá praxe

Přebírání pozitivních příkladů a zkušeností je jedním ze základních principů preventivní politiky. Tyto stránky přináší některé z nejúspěšnějších příkladů dobré praxe v oblasti prevence kriminality v České republice.

 

Mapy budoucnosti

MODERNÍ NÁSTROJ KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY A KVALITY VÝKONU VEŘENÉ SPRÁVY V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY ZALOŽENÝ NA ANALÝZE A PREDIKCI KRIMINALITY.

 

V rámci vládní Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 realizovalo Ministerstvo vnitra řadu opatření k většímu a efektivnějšímu využití analytických nástrojů pro práci s kriminogenními daty pro účely prevence kriminality a zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na místní úrovni. Jedním z nich byl také projekt „Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality“, podporovaný z Evropského sociálního fondu v ČR, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Mapy kriminality umožňují znázornit vývoj kriminality v  prostoru a čase. Analýzy nám pomohou odhalit vzájemné vazby, vztahy a souvislosti mezi jevy a zjistit tak příčiny trestné či přestupkové činnosti. Predikce nám pak napoví, kdy a kde se kriminalita v budoucnu vyskytne a umožní nám tak předcházet jejímu vzniku.  Stát, kraje a obce budou schopny účinně plánovat preventivní opatření, aby k páchání trestných činů nebo přestupků docházelo co nejméně. Policie ČR nebo obecní policie pak budou schopny dopadnout pachatele před nebo bezprostředně po spáchání trestného činu či přestupku.

Jaké jsou obecně přínosy analýzy a predikce kriminality?

  1. Cílenější a efektivnější nasazování sil a prostředků bezpečnostních složek.
  2. Snížení kriminality a zvýšení její objasněnosti. Pachatele je možné přistihnout ještě před spácháním trestného činu či bezprostředně po něm.
  3. Zkvalitnění rozhodovacích procesů bezpečnostních složek na všech úrovních řízení.
  4. Efektivnější práce s daty a informacemi – zlepšení koordinace a komunikace v terénu.
  5. Snížení potřebných finančních prostředků na činnost bezpečnostních složek.
  6. Vytváření scénářů budoucího vývoje kriminality na úrovni ulic měst a plánování účinnějších preventivních opatření.

Ke stažení:

Studie Mapy budoucnosti
Maps of the Future