Dobrá praxe

Přebírání pozitivních příkladů a zkušeností je jedním ze základních principů preventivní politiky. Tyto stránky přináší některé z nejúspěšnějších příkladů dobré praxe v oblasti prevence kriminality v České republice.

 

Mapy budoucnosti

MODERNÍ NÁSTROJ KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY A KVALITY VÝKONU VEŘENÉ SPRÁVY V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY ZALOŽENÝ NA ANALÝZE A PREDIKCI KRIMINALITY.

 

V rámci vládní Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 realizovalo Ministerstvo vnitra řadu opatření k většímu a efektivnějšímu využití analytických nástrojů pro práci s kriminogenními daty pro účely prevence kriminality a zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na místní úrovni. Jedním z nich byl také projekt „Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality“, podporovaný z Evropského sociálního fondu v ČR, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Mapy kriminality umožňují znázornit vývoj kriminality v  prostoru a čase. Analýzy nám pomohou odhalit vzájemné vazby, vztahy a souvislosti mezi jevy a zjistit tak příčiny trestné či přestupkové činnosti. Predikce nám pak napoví, kdy a kde se kriminalita v budoucnu vyskytne a umožní nám tak předcházet jejímu vzniku.  Stát, kraje a obce budou schopny účinně plánovat preventivní opatření, aby k páchání trestných činů nebo přestupků docházelo co nejméně. Policie ČR nebo obecní policie pak budou schopny dopadnout pachatele před nebo bezprostředně po spáchání trestného činu či přestupku.

Jaké jsou obecně přínosy analýzy a predikce kriminality?

  1. Cílenější a efektivnější nasazování sil a prostředků bezpečnostních složek.
  2. Snížení kriminality a zvýšení její objasněnosti. Pachatele je možné přistihnout ještě před spácháním trestného činu či bezprostředně po něm.
  3. Zkvalitnění rozhodovacích procesů bezpečnostních složek na všech úrovních řízení.
  4. Efektivnější práce s daty a informacemi – zlepšení koordinace a komunikace v terénu.
  5. Snížení potřebných finančních prostředků na činnost bezpečnostních složek.
  6. Vytváření scénářů budoucího vývoje kriminality na úrovni ulic měst a plánování účinnějších preventivních opatření.

Ke stažení:

Studie Mapy budoucnosti
Maps of the Future

 

Mapy kriminality jsou již dostupné všem obcím v ČR

Mapy kriminality vytvořené ve spolupráci Ministerstva vnitra (odboru prevence kriminality a odboru projektového řízení) a …

Vyšla červencová Veřejná správa

V červencovém vydání časopisu Veřejná správa si můžete, mimo jiné, přečíst o konferenci k projektu …

Mapy kriminality zefektivňují boj s kriminalitou

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií ČR představilo 9. června 2022 výstupy společného projektu Mapy …

Konference projektu Mapy budoucnosti II

Na konferenci zve Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR dne 9. června 2022 od 9:30 …

Mapy kriminality na semináři GeoInfoStrategie – co se podařilo a co ne

Ve středu 24. března 2021 se uskutečnil seminář GeoInfoStrategie – co se podařilo a co …

Mapy kriminality v pořadu Události v regionech

V pořadu České televize Události v regionech – Brno, si můžete pustit ze záznamu reportáž …

Ministerstvo vnitra a Policie ČR zveřejňují mapy kriminality

Ministerstvo vnitra a Policie ČR zveřejňují mapy kriminality. Pilotní projekt, který je připravován od roku …

Mapy budoucnosti – Mezinárodní srovnávací studie

    Stěžejním výstupem projektu “Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality …

Všechny články