Dotační systém prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky – Diplomová práce

Vážení kolegové/Vážení čtenáři, dovoluji si Vám předložit diplomovou práci, jež pojednává o problematice dotačního systému …

Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022 – 2027 schválena vládou!

Přinášíme skvělou zprávu pro všechny, kdo se podílejí na prevenci kriminality v České republice. Dne …

Poslední letošní vydání Veřejné správy je plné preventivních témat

Bezpečná škola, Úřad práce, Asistent prevence kriminality. To všechno jsou témata, která obsahuje prosincové vydání …

Ministerstvo vnitra spouští kampaň „Zůstaňte doma, zachraňte životy“

Pro všechny, kdo by se chtěli připojit do informačně preventivní kampaně apelující na dodržování proticovidových …

Časopis Veřejná správa – Metodická příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami

Informace o aktualizaci Metodické příručky a její rozšíření o nová relevantní témata se dostala i …

Ročenka IKSP “Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2019”

Ve spolupráci s mnoha subjekty, včetně odboru prevence kriminality MV, vydal Institut pro kriminologii a …

Informace MŠMT o nabídce vybraných organizací poskytujících programy primární prevence v době distančního vzdělávání

MŠMT uveřejnilo na svých stránkách seznam a informace vybraných organizací poskytujících programy primární prevence, na …

Aktualizovaná Metodická příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami

MV v roce 2017 ve spolupráci s dalšími relevantními subjekty vytvořilo Metodickou příručku pro města …

I o Vánocích chodí zloději – proto mějte nainstalované vhodné bezpečnostní dveře

Kvalitní certifikované bezpečnostní dveře s požárním atestem jsou základním stavebním kamenem správného  zabezpečení objektu. Proto …

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021

Ředitel odboru prevence kriminality MV informuje o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na …

Výzkum postojů občanů k prevenci kriminality 2020

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra nechal zpracovat reprezentativní výzkum veřejného mínění zaměřený na postoje občanů …

Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek na dodávku bezpečnostních technologií

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm ve spolupráci s Odborem práva veřejných zakázek Ministerstva pro …

Certifikovaná metodika identifikace a hodnocení bezpečnostně rizikových lokalit ve městě

Dne 2. 6. 2020 OPK MV certifikoval metodiku Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě: …

Bakalářská práce “Název…”

Prevence majetkové kriminality (projekty krádeží a zabezpečení vozidel, technické prostředky ochrany vozidel). Strategie sociální prevence …

Asistent prevence kriminality Bruntál

Projekt Asistent prevence kriminality, podrobnosti v přiloženém informačním letáku ZDE

Podvody na jednotlivcích v evropském toolboxu

Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) vydala dokument obsahující doporučení a příklady dobré praxe v oblasti …

Metodika pro aplikaci nové technické normy ČSN 73 4400

METODIKA PRO APLIKACI NOVÉ TECHNICKÉ NORMY ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při …

Česká technická norma ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“

Zveřejnění české technické normy ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci …

Brněnská Senior akademie v evropském toolboxu

Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) vydala dokument obsahující doporučení a příklady dobré praxe v oblasti …

Metodika vyhodnocení územních nároků průmyslových zón

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo “Metodiku vyhodnocení územních nároků průmyslových zón”. Uvedenou Metodiku schválila vláda …

Bezpečnost na internetu v evropském toolboxu

Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) vydala dokument obsahující doporučení a příklady dobré praxe v oblasti …

Prevence kapesních krádeží v evropském toolboxu

Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) vydala dokument obsahující doporučení a příklady dobré praxe v oblasti …

Mapy budoucnosti – Mezinárodní srovnávací studie

    Stěžejním výstupem projektu “Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality …

Všechny články
Dotační systém prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky – Diplomová práce

Vážení kolegové/Vážení čtenáři, dovoluji si Vám předložit diplomovou práci, jež pojednává o problematice dotačního systému …

Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022 – 2027 schválena vládou!

Přinášíme skvělou zprávu pro všechny, kdo se podílejí na prevenci kriminality v České republice. Dne …

Poslední letošní vydání Veřejné správy je plné preventivních témat

Bezpečná škola, Úřad práce, Asistent prevence kriminality. To všechno jsou témata, která obsahuje prosincové vydání …

Ministerstvo vnitra spouští kampaň „Zůstaňte doma, zachraňte životy“

Pro všechny, kdo by se chtěli připojit do informačně preventivní kampaně apelující na dodržování proticovidových …

Časopis Veřejná správa – Metodická příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami

Informace o aktualizaci Metodické příručky a její rozšíření o nová relevantní témata se dostala i …

Ročenka IKSP “Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2019”

Ve spolupráci s mnoha subjekty, včetně odboru prevence kriminality MV, vydal Institut pro kriminologii a …

Informace MŠMT o nabídce vybraných organizací poskytujících programy primární prevence v době distančního vzdělávání

MŠMT uveřejnilo na svých stránkách seznam a informace vybraných organizací poskytujících programy primární prevence, na …

Aktualizovaná Metodická příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami

MV v roce 2017 ve spolupráci s dalšími relevantními subjekty vytvořilo Metodickou příručku pro města …

I o Vánocích chodí zloději – proto mějte nainstalované vhodné bezpečnostní dveře

Kvalitní certifikované bezpečnostní dveře s požárním atestem jsou základním stavebním kamenem správného  zabezpečení objektu. Proto …

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021

Ředitel odboru prevence kriminality MV informuje o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na …

Výzkum postojů občanů k prevenci kriminality 2020

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra nechal zpracovat reprezentativní výzkum veřejného mínění zaměřený na postoje občanů …

Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek na dodávku bezpečnostních technologií

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm ve spolupráci s Odborem práva veřejných zakázek Ministerstva pro …

Certifikovaná metodika identifikace a hodnocení bezpečnostně rizikových lokalit ve městě

Dne 2. 6. 2020 OPK MV certifikoval metodiku Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě: …

Bakalářská práce “Název…”

Prevence majetkové kriminality (projekty krádeží a zabezpečení vozidel, technické prostředky ochrany vozidel). Strategie sociální prevence …

Asistent prevence kriminality Bruntál

Projekt Asistent prevence kriminality, podrobnosti v přiloženém informačním letáku ZDE

Podvody na jednotlivcích v evropském toolboxu

Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) vydala dokument obsahující doporučení a příklady dobré praxe v oblasti …

Metodika pro aplikaci nové technické normy ČSN 73 4400

METODIKA PRO APLIKACI NOVÉ TECHNICKÉ NORMY ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při …

Česká technická norma ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“

Zveřejnění české technické normy ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci …

Brněnská Senior akademie v evropském toolboxu

Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) vydala dokument obsahující doporučení a příklady dobré praxe v oblasti …

Metodika vyhodnocení územních nároků průmyslových zón

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo “Metodiku vyhodnocení územních nároků průmyslových zón”. Uvedenou Metodiku schválila vláda …

Bezpečnost na internetu v evropském toolboxu

Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) vydala dokument obsahující doporučení a příklady dobré praxe v oblasti …

Prevence kapesních krádeží v evropském toolboxu

Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) vydala dokument obsahující doporučení a příklady dobré praxe v oblasti …

Mapy budoucnosti – Mezinárodní srovnávací studie

    Stěžejním výstupem projektu “Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality …

Všechny články