Certifikovaná metodika identifikace a hodnocení bezpečnostně rizikových lokalit ve městě

Dne 2. 6. 2020 OPK MV certifikoval metodiku Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě: „Metodika identifikace a hodnocení bezpečnostně rizikových lokalit ve městě“. Jedná se o metodiku jak připravit, zpracovat a vyhodnotit průzkum pocitu bezpečí za využití současných volně dostupných informačních systémů včetně těch geografických a jejich využitelnost v rámci obcí. Současně je popsán proces zpracování dostupných dat od Policie ČR o TČ, dat od MP o přestupcích apod. a jejich „propojením“ s daty z průzkumu pocitu bezpečí a jejich zpracování do map, vč. interpretace průniků či evidentních „extrémů“ (neshod).

Certifikovaná metodika

Průvodní dopis VŠB