Kategorie archivu: Bezpečná lokalita / země

Odborníci v Plzni diskutovali o využití moderních technologií mimo jiné i v prevenci kriminality

Město Plzeň pod záštitou odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra společně s odborníky v oblasti bezpečnostních systémů uspořádalo …

Na konferenci zaměřené na provozování veřejného osvětlení v době energetické krize vystoupil i zástupce MV

V Brně se koncem dubna konala odborná konference s názvem „Úspory energie ve veřejném osvětlení”. …

Odborná konference „Prevence kriminality a rizikového chování optikou Jihočeského kraje“

Jihočeský kraj ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity pořádají dne 18. května 2023 …

Zpráva z konference „(Ne)vymahatelnost práva“

Dne 20. dubna 2023 se uskutečnila v Sokolově konference se zaměřením na možnosti řešení opakovaných protiprávních …

Efektivnější přístup k bezpečnosti pomocí umělé inteligence a nových technologií

Inteligentní a analytické funkce u kamerového systému, detektory nestandartních zvuků, možnost videokonferenčního hovoru při tísňovém …

V Plzni nastoupili 4 noví ukrajinští Asistenti prevence kriminality podpoření dotací Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra vyhlásilo v září roku 2022 „Program prevence kriminality na místní úrovni  2022 – …

Městské policie v ČR zefektivňují činnost své tísňově linky 156

Už čtyři městské policie  v České republice využívají inovativní technologie pro zkvalitnění provozu tísňové linky …

Nové evropské normy prevence kriminality řady TC 325/14383

V úvodu následujícího textu si nejprve připomeneme genezi a věcné souvislosti nových evropských norem a poté …

Konference „Efektivní řešení pro bezpečnost, dopravu a prevenci kriminality ve městě“

Město Plzeň pod záštitou odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra společně s odborníky v oblasti bezpečnostních systémů a …

Odborná konference na téma (Ne)vymahatelnost práva 20. dubna 2023

Dne 20. dubna 2023 pořádají městské policie Karlovarského kraje ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR …