Dobrá praxe

Přebírání pozitivních příkladů a zkušeností je jedním ze základních principů preventivní politiky. Tyto stránky přináší některé z nejúspěšnějších příkladů dobré praxe v oblasti prevence kriminality v České republice.

O forenzní značení je v Havířově velký zájem

Již v roce 1995 zavedla Městská policie Havířov pro občany města bezplatnou službu – interní …

Krajský úřad Karlovarského kraje vydal další díl z podcastové série Promluvme si preventivně

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor bezpečnosti a krizového řízení vydal 3. díl z podcastové série …

Co důležitého nám přinesla Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) v roce 2022?

Během celého roku 2022 byla Česká republika členem Výkonného výboru EUCPN a později od července …

Mapy kriminality jsou již dostupné všem obcím v ČR

Mapy kriminality vytvořené ve spolupráci Ministerstva vnitra (odboru prevence kriminality a odboru projektového řízení) a …

Vyšla červencová Veřejná správa

V červencovém vydání časopisu Veřejná správa si můžete, mimo jiné, přečíst o konferenci k projektu …

Představujeme časopis Ochrana a bezpečnost

Kde se můžete na jednom místě setkat s tématy Strategie prevence kriminality v ČR na …

Veřejná zakázka „Měření úspěšnosti a efektivity programů a projektů prevence kriminality“

Na portálu NEN byla zveřejněna veřejná zakázka s názvem „Měření úspěšnosti a efektivity programů a projektů …

Mapy kriminality zefektivňují boj s kriminalitou

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií ČR představilo 9. června 2022 výstupy společného projektu Mapy …

Běh se žlutou stužkou Yellow Ribbon Run 2022

Cílem projektu Yellow Ribbon je dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci …

Konference projektu Mapy budoucnosti II

Na konferenci zve Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR dne 9. června 2022 od 9:30 …

Ocenění pro asistenty prevence kriminality v Olomouckém kraji

Dobrých zpráv není nikdy dost, proto redakci OPK potěšila zpráva o tom, že Olomoucký kraj …

Od asistenta ke strážníkovi

Má-li člověk ve svém životě nějaký cíl, nebojí se překážek a dokáže něco ze svého …

Kde technické normy pomáhají i chrání

Proč jsou technické normy (dále TN) v oblasti bezpečnosti tak důležité? Každý z nás je dnes čím …

Jak strávit léto bez úhony u vody a nenahrát zlodějům řádícím v prostoru vodních areálů radí Karlovarský kraj a Policie ČR

Kolegové z Karlovarského kraje vydali ve spolupráci s Policií ČR preventivně informační leták, týkající se …

Komentované vydání ČSN CEN/TS 16850

Tento bezpečnostní standard představuje pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních. Standard obsahuje pokyny, jak …

Mapy kriminality na semináři GeoInfoStrategie – co se podařilo a co ne

Ve středu 24. března 2021 se uskutečnil seminář GeoInfoStrategie – co se podařilo a co …

Zpravodaj města Břeclavi – příklady dobré praxe

Opět zde máme příklady dobré praxe z regionů, projekty TagBust a Domovník – preventista, jejichž …

POL POINT – kontaktní místo police

Může občan komunikovat s Policií ČR, aniž by vstoupil na policejní služebnu? Pokud bydlí ve …

Mapy kriminality v pořadu Události v regionech

V pořadu České televize Události v regionech – Brno, si můžete pustit ze záznamu reportáž …

Ministerstvo vnitra a Policie ČR zveřejňují mapy kriminality

Ministerstvo vnitra a Policie ČR zveřejňují mapy kriminality. Pilotní projekt, který je připravován od roku …

Časopis VEŘEJNÁ SPRÁVA – příspěvek odboru prevence kriminality MV

V nejnovějším čísle časopisu VEŘEJNÁ SPRÁVA vyšel článek pod názvem “Funguje prevence kriminality v době …

Značení jízdních kol a Bezpečnostní audit v Českém Těšíně

Značení jízdních kol v Českém Těšíně Krádeže jízdních kol jsou v Českém Těšíně dlouhodobým problémem, proto …

Dokončení 4. etapy modernizace kamerového systému v Přerově

V přiloženém odkazu naleznete reportáž o dokončení 4. etapy modernizace MKDS ve městě Přerově z …

Asistent prevence kriminality pomáhá už 10 let

Konference s názvem “Asistenti prevence kriminality – 10 let zkušeností a výzvy do dalších 10 …

Hasiči v Liberci školili asistenty prevence kriminality

Ve čtvrtek 31. října 2019 proběhla na stanici Liberec HZS Libereckého kraje školení asistentů prevence …

Výsledky národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2019

Ministerstvo vnitra udělilo 16. října 2019 v rámci Národních dnů prevence ceny pro nejlepší projekty …

Výsledky soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2019

Ministerstvo vnitra udělilo 16. října 2019 v rámci Národních dnů prevence ceny pro nejlepší projekty …

Přerov- primátor poděkoval za práci asistentům prevence kriminality

V přiloženém odkazu naleznete reportáž, ve které pan primátor Přerova poděkoval za práci asistentům prevence …

Jak nebýt „SMOLAŘEM“. Nové divadelní představení cílí na seniory

V prostoru divadelní zkušebny Horáckého divadla Jihlava se 18. září 2019 uskutečnilo vzdělávací představení pro …

Probační a mediační služba pořádá od roku 2016 každoročně v říjnu Dny mediace a v listopadu Dny restorativní justice.

Osvětové, na prevenci kriminality a snižování recidivy zaměřené akce pro širokou a odbornou veřejnost se …

Podvody na jednotlivcích v evropském toolboxu

Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) vydala dokument obsahující doporučení a příklady dobré praxe v oblasti …

Senior akademie

Název projektu: Senior akademie Realizátor: Městská policie Brno Období realizace projektu: od roku 2006 Místo …

Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech

Název projektu: Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech Realizátor: Policie ČR Období realizace projektu: …

Ozbrojený útočník ve škole – Jihočeský kraj

  Název projektu: Ozbrojený útočník ve škole Realizátor: Jihočeský kraj Období realizace projektu: od roku …

Ozbrojený útočník ve škole – Středočeský kraj

  Název projektu: Ozbrojený útočník ve škole Realizátor: Středočeský kraj Období realizace projektu: od roku …

Ozbrojený útočník ve škole – Utíkej, schovej se, bojuj!

Název projektu: Ozbrojený útočník ve škole – Utíkej, schovej se, bojuj! Realizátor: Krajské ředitelství policie …

Nebezpečný útočník nejen ve školském zařízení – Jihomoravský kraj

Název projektu: Nebezpečný útočník nejen ve školském zařízení Realizátor: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Období …

V nebezpečí bezpečně

  Název projektu: V nebezpečí bezpečně Realizátor: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Období realizace projektu: …

Fenomén doby – kyberkriminalita

  Název projektu: Fenomén doby – kyberkriminalita Realizátor: Krajské ředitelství Ústeckého kraje Období realizace projektu: …

Černá kronika aneb ze soudních síní

  Název projektu: Černá kronika aneb ze soudních síní Realizátor: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje …

Mobilní operační pracoviště pro práci bezpečnostních orgánů obce Zlín

  Název projektu: Mobilní operační pracoviště pro práci bezpečnostních orgánů obce Zlín Realizátor: Městská policie …

Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA – Karviná

  Název projektu: Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA Realizátor: Městská policie …

Informovaný senior

  Název projektu: Informovaný senior Realizátor: Plzeňský kraj Období realizace projektu: od roku 2010 Místo …

Senior v kyberprostoru

Název projektu: Senior v kyberprostoru Realizátor: Středočeský kraj Období realizace projektu: 2016 Místo realizace projektu: …

Nejlepší evropské projekty prevence kriminality roku 2018

Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) 6. prosince 2018 ve Vídni udělila Evropskou cenu prevence kriminality …

Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům

Projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ představuje souhrn preventivních opatření při ochraně …

Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách

  Název projektu: Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině …

Bezpečný Středočeský kraj

  Název projektu: Bezpečný Středočeský kraj Realizátor: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci se …

Výsledky národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2018

Ministerstvo vnitra udělilo 13. listopadu 2018 v rámci Konference dobré praxe ceny pro nejlepší projekty …

Výsledky soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2018

Ministerstvo vnitra udělilo 13. listopadu 2018 v rámci Konference dobré praxe ceny nejúspěšnějším projektům soutěže …

Všechny články