Dobrá praxe

Přebírání pozitivních příkladů a zkušeností je jedním ze základních principů preventivní politiky. Tyto stránky přináší některé z nejúspěšnějších příkladů dobré praxe v oblasti prevence kriminality v České republice.

Prevence majetkové kriminality – značení jízdních kol

Jednou z možností prevence krádeže jízdního kola, koloběžky apod. je označení syntetickou DNA. Značení spočívá …

Konference AOOV popsala nejdůležitější trendy v oblasti vězeňství

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) uspořádala závěrečnou konferenci k projektu Zlepšení přístupu k postpenitenciární …

Na konferenci věnované veřejnému osvětlení vystoupil i zástupce MV ČR

V Praze se koncem dubna 2024 konala odborná konference s názvem „Veřejné osvětlení ekologicky, hospodárně …

S cyklistickou sezonou je nutné myslet i na vhodné zabezpečení vašeho kola

V roce 2023 evidovala Policie ČR krádež více než 5 000 kol. Kolik jich bylo …

Projekt podpořil matku s dcerou a dalších 164 lidí na cestě z vězení

Projekt neziskové organizace RUBIKON Centrum s názvem S mentorem přes Rubikon pomohl připravit na propuštění 165 odsouzených …

AOOV a Vězeňská služba budou spolupracovat na testování Databáze organizací v oblasti vězeňství

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) bude spolupracovat s Vězeňskou službou ČR na testování databáze poskytovatelů …

Pracují tam, kde je třeba.

Kampaň, která představuje příběhy ukrajinských uprchlíků, kteří si našli práci v České republice, společně připravilo …

Česko zase o krok blíže k restorativní justici

Tím pomyslným krokem je myšlena „Příručka pro českou restorativní praxi“, která je jedním z klíčových …

Fórum sociálního začleňování: Komunitní prevence kriminality

Srdečně Vás zveme na akci s názvem Fórum sociálního začleňování: Komunitní prevence kriminality pořádanou Agenturou pro …

RUBIKON Centrum – instruktážní video pro ženy nastupující do výkonu trestu odnětí svobody

RUBIKON Centrum ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR a za podpory Norských fondů natočilo instruktážní …

Rekordní Andělský strom a nový videoklip

Dovolujeme si informovat, že i za drobného administrativního a finančního přispění OPK MV, se podařilo …

Představujeme Vám nový Katalog preventivních opatření a zveme na zajímavý webinář

Katalog představuje přehled spolupráce Police ČR s orgány územní samosprávy a mezinárodními subjekty a byl vytvořen …

Sedmá etapa forenzního značení v Prostějově je u konce

I v roce 2023 probíhalo mimo služebnu Městské policie Prostějov značení jízdních kol a kompenzačních …

Vyhlášení Charty proti domácímu násilí

Na dvoudenní mezinárodní konferenci Lidská práva a rovnost byla dne 11. prosince 2023 oficiálně ustanovena …

Sociální začleňování v Česku: Co funguje a co se musí změnit?

Konference “Sociální začleňování v Česku: Co funguje a co se musí změnit?” se uskuteční v …

Andělský strom je symbol naděje pro děti i vězněného rodiče

Projekt Andělský strom probíhá ve spolupráci s věznicemi. Odsouzení se do projektu sami musejí prostřednictvím …

Praktická doporučení pro obce, které mají zájem o APK z Ukrajiny – tematické video

“Vždycky jsem chtěla pomáhat lidem, jako jsem já – válečným uprchlíkům,“ říká Kataryna, která začala …

Praktická doporučení pro obce, které mají zájem o APK z Ukrajiny

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra provedla analýzu zapojení ukrajinské komunity …

Proběhla mezinárodní konference APAC o brazilské vězeňské metodě

Mezinárodní konference APAC, kterou organizovalo Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR, …

Ohlédnutí za interaktivní výstavou, jejímž cílem bylo upozornit malé školáky na hrozby internetu a sociálních sítí

Jako velmi dobrý příklad dobré praxe uveřejňujeme odkaz na reportáž o interaktivní výstavě v Kralupech …

Konference APAC on-line

Může fungovat věznice bez dozorců? Na tuto zkušenost bude hledat odpovědi ve čtvrtek 19. října …

O forenzní značení je v Havířově velký zájem

Již v roce 1995 zavedla Městská policie Havířov pro občany města bezplatnou službu – interní …

Krajský úřad Karlovarského kraje vydal další díl z podcastové série Promluvme si preventivně

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor bezpečnosti a krizového řízení vydal 3. díl z podcastové série …

Co důležitého nám přinesla Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) v roce 2022?

Během celého roku 2022 byla Česká republika členem Výkonného výboru EUCPN a později od července …

Mapy kriminality jsou již dostupné všem obcím v ČR

Mapy kriminality vytvořené ve spolupráci Ministerstva vnitra (odboru prevence kriminality a odboru projektového řízení) a …

Vyšla červencová Veřejná správa

V červencovém vydání časopisu Veřejná správa si můžete, mimo jiné, přečíst o konferenci k projektu …

Představujeme časopis Ochrana a bezpečnost

Kde se můžete na jednom místě setkat s tématy Strategie prevence kriminality v ČR na …

Veřejná zakázka „Měření úspěšnosti a efektivity programů a projektů prevence kriminality“

Na portálu NEN byla zveřejněna veřejná zakázka s názvem „Měření úspěšnosti a efektivity programů a projektů …

Mapy kriminality zefektivňují boj s kriminalitou

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií ČR představilo 9. června 2022 výstupy společného projektu Mapy …

Běh se žlutou stužkou Yellow Ribbon Run 2022

Cílem projektu Yellow Ribbon je dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci …

Konference projektu Mapy budoucnosti II

Na konferenci zve Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR dne 9. června 2022 od 9:30 …

Ocenění pro asistenty prevence kriminality v Olomouckém kraji

Dobrých zpráv není nikdy dost, proto redakci OPK potěšila zpráva o tom, že Olomoucký kraj …

Od asistenta ke strážníkovi

Má-li člověk ve svém životě nějaký cíl, nebojí se překážek a dokáže něco ze svého …

Kde technické normy pomáhají i chrání

Proč jsou technické normy (dále TN) v oblasti bezpečnosti tak důležité? Každý z nás je dnes čím …

Jak strávit léto bez úhony u vody a nenahrát zlodějům řádícím v prostoru vodních areálů radí Karlovarský kraj a Policie ČR

Kolegové z Karlovarského kraje vydali ve spolupráci s Policií ČR preventivně informační leták, týkající se …

Komentované vydání ČSN CEN/TS 16850

Tento bezpečnostní standard představuje pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních. Standard obsahuje pokyny, jak …

Mapy kriminality na semináři GeoInfoStrategie – co se podařilo a co ne

Ve středu 24. března 2021 se uskutečnil seminář GeoInfoStrategie – co se podařilo a co …

Zpravodaj města Břeclavi – příklady dobré praxe

Opět zde máme příklady dobré praxe z regionů, projekty TagBust a Domovník – preventista, jejichž …

POL POINT – kontaktní místo police

Může občan komunikovat s Policií ČR, aniž by vstoupil na policejní služebnu? Pokud bydlí ve …

Mapy kriminality v pořadu Události v regionech

V pořadu České televize Události v regionech – Brno, si můžete pustit ze záznamu reportáž …

Ministerstvo vnitra a Policie ČR zveřejňují mapy kriminality

Ministerstvo vnitra a Policie ČR zveřejňují mapy kriminality. Pilotní projekt, který je připravován od roku …

Časopis VEŘEJNÁ SPRÁVA – příspěvek odboru prevence kriminality MV

V nejnovějším čísle časopisu VEŘEJNÁ SPRÁVA vyšel článek pod názvem “Funguje prevence kriminality v době …

Značení jízdních kol a Bezpečnostní audit v Českém Těšíně

Značení jízdních kol v Českém Těšíně Krádeže jízdních kol jsou v Českém Těšíně dlouhodobým problémem, proto …

Dokončení 4. etapy modernizace kamerového systému v Přerově

V přiloženém odkazu naleznete reportáž o dokončení 4. etapy modernizace MKDS ve městě Přerově z …

Asistent prevence kriminality pomáhá už 10 let

Konference s názvem “Asistenti prevence kriminality – 10 let zkušeností a výzvy do dalších 10 …

Hasiči v Liberci školili asistenty prevence kriminality

Ve čtvrtek 31. října 2019 proběhla na stanici Liberec HZS Libereckého kraje školení asistentů prevence …

Výsledky národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2019

Ministerstvo vnitra udělilo 16. října 2019 v rámci Národních dnů prevence ceny pro nejlepší projekty …

Výsledky soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2019

Ministerstvo vnitra udělilo 16. října 2019 v rámci Národních dnů prevence ceny pro nejlepší projekty …

Přerov- primátor poděkoval za práci asistentům prevence kriminality

V přiloženém odkazu naleznete reportáž, ve které pan primátor Přerova poděkoval za práci asistentům prevence …

Jak nebýt „SMOLAŘEM“. Nové divadelní představení cílí na seniory

V prostoru divadelní zkušebny Horáckého divadla Jihlava se 18. září 2019 uskutečnilo vzdělávací představení pro …

Všechny články