Dobrá praxe

Přebírání pozitivních příkladů a zkušeností je jedním ze základních principů preventivní politiky. Tyto stránky přináší některé z nejúspěšnějších příkladů dobré praxe v oblasti prevence kriminality v České republice.

Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni

Soutěž o „Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni” každoročně pořádá odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, aby tak ocenil práci policistů, místních samospráv a neziskových organizací v terénu a podpořil výměnu dobré praxe. Poprvé byla soutěž vyhlášena v roce 2011. Od roku 2017 se jedná o cenu Ministerstva vnitra a Republikového výboru pro prevenci kriminality. Cena v soutěži se uděluje za nejlepší projekty prevence kriminality na místní úrovni dle každoročně zvoleného tématu. Téma navrhuje odbor prevence kriminality a schvaluje Republikový výbor. Roli poroty soutěže vykonává Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu.

Zájemci o účast v soutěži mohou kontaktovat manažera prevence kriminality příslušného kraje nebo přímo odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra e-mailem na [email protected] nebo telefonicky na čísle 974 832 255.

Přehled vítězných projektů

2021 Téma „Prevence kriminality v době pandemie“

1. místo:  „NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ – specializovaný program pro rodiny ohrožené násilím v blízkých vztazích“ –  Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.

2. místo: „Jsme v tom společně“  – oddělení prevence odboru komunikace a vnějších vztahů Policejního prezidia ČR

2. místo: „Daleko hleď“ – Plzeňský kraj a organizace Člověk v tísni, o. p. s.

Na druhém místě se umístily dva projekty se shodným počtem bodů, proto nebylo vyhlášeno třetí místo.

Zvláštní ocenění – poděkování ředitele odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra – projekt  ZTRACENÝ ať zůstane jen jeden!“ realizovaný Policejním prezídiem ČR – odborem pátrání úřadu služby kriminální policie a vyšetřování a oddělením prevence odboru komunikace a vnějších vztahů ve spolupráci s populárním zpěvákem Markem Ztraceným.

2019 Téma „Prevence kriminality páchané dětmi a na dětech“

  1. místo:  Preventivní program Aristoteles– Ratolest Brno
  2. místo: Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat – KŘP Vysočina
  3. místo:  Práce odborníků s dětskými oběťmi – Ústecký kraj

zvláštní poděkování: „ŘEKNI NE!“ online sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí

Všechny projekty přihlášené v roce 2019 jsou zde.

2018 Téma „Prevence recidivy a resocializace pachatelů trestné činnosti“

  1. místo: „Nová šance, jak překročit minulost“ – RUBIKON Centrum
  2. místo: „Z kruhu ven“ – Ratolest Brno
  3. místo: „Práce s klienty v konfliktu se zákonem“ – Společnost podané ruce

Všechny projekty přihlášené v roce 2018 jsou zde.

2017 Téma „Nové hrozby a nové přístupy v oblasti prevence kriminality (kriminalita ve virtuálním prostředí, ochrana měkkých cílů, stárnutí populace a další)“

  1. místo: „Ozbrojený útočník ve škole“ – Jihočeský kraj
  2. místo: „Senior v kyberprostoru“ – Středočeský kraj
  3. místo: „Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA“ – město Karviná

Všechny projekty přihlášené v roce 2017 jsou zde.

2016 Téma „Bezpečné město – naše společná věc“

  1. místo: „Bezpečnější Ostrava – město Ostrava
  2. místo: „Bezpečné město Kolín“ – město Kolín
  3. místo: „Bezpečné bydlení a Domovnická akademie Brno“ – Městská policie Brno

2015 Soutěž se nekonala

2014 Téma „Nejlepší preventivní projekt kraje, města a obce“

  1. místo: „MOBIDIK (mobilní dětský interaktivní klub)“ – Městská policie Karlovy Vary
  2. místo: „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“ – město Havířov
  3. místo: „Aktivní senior“ – město Litvínov

2013 Téma „Komplexní přístup k prevenci kriminality se zaměřením na ohrožené skupiny obyvatel“

Vítězný projekt: „Služby v komunitě“ – Proxima Sociale

2012 Téma „Komplexní přístup k prevenci kriminality v komunitách”

Vítězný projekt: „Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení“ – Městská policie Brno

2011 Téma „Prevence kriminality páchaná na seniorech“

Vítězný projekt: „Senior akademie“ – Městská policie Brno

Národní dny prevence 2023 budou v Ostravě!!! – registrace a informace na nově spuštěném webu

Informujeme Vás o spuštění WEBu k Národním dnům prevence kriminality v Ostravě Více informací o …

Nový newsletter EUCPN vybízí k prozkoumání dokumentů o boření mýtů prevence kriminality

Boření mýtů je série textů EUCPN zabývající se mylnými představami o prevenci kriminality. Zatím bylo …

Národní dny prevence proběhly úspěšně, ceny prevence kriminality znají své držitele

Situace s pandemií si vyžádala hledání nových způsobů, jak umožnit setkání zúčastněných a zároveň neohrozit …

Městské kolo soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni proběhlo v Ostravě

Již zítra se uskuteční Národní dny prevence. V předvečer jejich zahájení v Plzni si můžete …

Město Plzeň ve spolupráci s MV pořádá 6. a 7. října 2021 „Národní dny prevence 2021“.

Město Plzeň se stane v letošním roce pořadatelem 3. ročníku odborné konference „Národní dny prevence“, …

Národní dny prevence 2019

Ve dnech 16. – 17. října 2019 se uskuteční v Brně 2. ročník Národních dnů …

Soutěž o nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2019

Také v letošním roce Ministerstvo vnitra vyhlásilo soutěž o „Nejlepší projekt prevence kriminality na místní …

Výsledky soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2018

Ministerstvo vnitra udělilo 13. listopadu 2018 v rámci Konference dobré praxe ceny nejúspěšnějším projektům soutěže …

Všechny články