Odkazy

Prevence kriminality na stránkách Ministerstva vnitra České republiky
https://www.mvcr.cz/o-nas-prevence-kriminality.aspx

Prevence kriminality na stránkách Policie České republiky
https://www.policie.cz/web-prevence.aspx

Muzeum policie
https://www.muzeumpolicie.cz/

Institut pro kriminologii a sociální prevenci
http://www.ok.cz/iksp/

Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech
https://www.pomoztemenajit.cz/

BESIP
https://www.ibesip.cz/

Kraje pro bezpečný internet
http://www.kpbi.cz/

Evropská síť prevence kriminality
https://eucpn.org/

Evropské fórum pro bezpečnost ve městech
https://efus.eu/

Evropské stránky zaměřené na prevenci vloupání
https://www.stopvloupani.cz/

Nevládní organizace

Otevřená společnost
http://www.otevrenaspolecnost.cz/

Centrum bezpečnějšího internetu
https://www.saferinternet.cz/

E-Bezpečí
http://www.e-bezpeci.cz/

RUBIKON Centrum
http://www.rubikoncentrum.cz/

Život 90
https://www.zivot90.cz/

Bílý kruh bezpečí
https://www.bkb.cz/

Linka bezpečí
http://www.linkabezpeci.cz/

La Strada
http://www.strada.cz/

Linka pro rodinu a školu
http://linkaztracenedite.cz/