Senior v kyberprostoru

Název projektu: Senior v kyberprostoru
Realizátor: Středočeský kraj
Období realizace projektu: 2016
Místo realizace projektu: Středočeský kraj
Oblast preventivní činnosti: kyberkriminalita
Cílová skupina: uživatelé internetu – senioři
Odkaz: http://www.kpbi.cz/seminare-senior-v-kyberprostoru-ve-stredoceskem-kraji-c289
Kontaktní osoba: JUDr. Milan Fára, e-mail: [email protected]

 

Popis projektu

Cílovou skupina projektu jsou senioři – obyvatelé Středočeského kraje a dalších krajů ČR starší 60 let. Cílem projektu je snižování míry a závažnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na seniorech na území Středočeského kraje, s celorepublikovým přínosem a to jako součást komplexního projektu Kraje pro bezpečný internet, který je realizovaný pod záštitou Asociace krajů České republiky. Projekt snižuje rizikové faktory vedoucí k rozvoji elektronického násilí a kybernetické kriminality, kterou je ohrožena tato cílová skupina. Projekt zvyšuje digitální gramotnost a povědomí o bezpečném a etickém
užívání informačních technologií, mobilních zařízení a internetu u veřejnosti, zejména u uživatelů ve věku nad 60 let. Projekt reaguje na nové uživatelské trendy u této cílové skupiny, nově vznikající rizikové jevy a online kriminalitu hrozící seniorům.

Projekt klade důraz na rozvoj dovedností a znalostí cílové skupiny seniorů pro lepší orientaci v problematice informačních technologií, internetu a online bezpečnosti a rozvoj aktivní ochrany starších uživatelů, před elektronickými útoky, podvody a násilím.

Vytyčených cílů projekt bylo dosaženo prostřednictvím následujících aktivit:

Videospoty pro seniory s názvem Senior v kyberprostoru
V rámci aktivity byla vytvořena ucelená sada 10 krátkých videospotů v rozsahu cca 3 minut zaměřených na vybraná klíčová témata elektronické bezpečnosti a prevence, a to:
1. Nový PC, notebook
2. Seznámení se s programy PC
3. E-mail- založení schránky
4. Fotografie – prohlížím, posílám
5. Internetové bankovnictví
6. Nabídky na koupi čehokoliv
7. Sociální sítě – Facebook
8. Skype
9. Vyhráli jste miliony z Nigerie
10. Co je chytrý telefon

Hlavními zásadami tvorby byla stručnost, atraktivita a snadná využitelnost preventivních sdělení. Videospoty lze najít na (www.kpbi.cz) nebo youtube.com.

Realizace dvaceti odborných seminářů pro seniory z oblasti rizik virtuální komunikace
Vhodně moderované interaktivní semináře plně akceptující reálné a aktuální potřeby na semináři přítomných seniorů. Rozsah semináře 3 hodiny. Bylo zrealizováno 20 seminářů v různých místech Středočeského kraje, účast 373 seniorů.
Obsah seminářů:
 Manipulace seniorů ze strany „okolního světa“
 Zneužití mobilních telefonů
 Sdílení digitálních fotografií
 Mobil či tablet a péče o zdraví – možnost nastavení upomínek, léků, monitorování tlaku či jiné prográmky a aplikace
 Zásady psaní mailů, rozesílání příloh, skryté kopie
 Hoax – jak ho poznat a co udělat
 Ochrana osobních údajů a soukromí
 Možnosti zabezpečení PC, tabletu, mobilního telefonu
 Komunikační dovednosti ve virtuálním světě, umět říci NE!
 Phisingové útoky
 Cybergrooming seniora v kyberprostoru
 Jak poznám, s kým komunikuji ve virtuálním světě?
 Jak vybrat „výhodnou“ nabídku, kde najít radu a nenechat se napálit?
 Kritické myšlení u dostupných informací a jejich vyhodnocení
 Obecně boj s „kyberšmejdy“

Tisk a distribuce odborné publikace Senior v kyberprostoru
Byla odborně zpracována a vytištěna publikace Senior v kyberprostoru v počtu 2 000 kusů. Tato publikace byla předána účastníkům seminářů, dále je distribuována seniorským organizacím a dalším subjektům, které pracují s cílovou skupinou projektu. Publikace je v elektronické podobě volně ke stažení na webových stránkách projektu Kraje pro bezpečný internet (www.kpbi.cz) a webových stránkách Středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz).

Projekt zhodnocuje zkušenosti z realizace stejně orientovaných projektů zaměřených na prevenci kybernetické kriminality a násilí realizovaných v letech 2014 a 2015 ve Středočeském kraji a v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet a do konceptu zahrnuje novou cílovou skupinu obyvatel – seniory.

Výhody projektu:
1. Maximální dostupnost pro účastníky projektu. Vzdělávání online prostřednictvím videospotů projekt maximalizuje dostupnost informací a vzdělávání seniorům. Předpokládáme, že maximální dostupnost zvýší ochotu účastníků ke vzdělávání.
2. Inovace vzdělávání a osvěty pro seniory: online vzdělávání v problematice online bezpečnosti. Senioři jsou velmi potřebnou a doposud opomíjenou cílovou skupinou v oblasti prevence elektronické kybernetické kriminality a násilí. Prezenční semináře nemohou pokrýt všechny seniory na území Středočeského kraje. Projekt proto vytvořil stručné videospoty pro seniory, obsahově i formou odpovídající jejich uživatelským zvyklostem a potřebám. Tedy vzdělávání bude dostupné pro všechny seniory, kteří projeví zájem.

 

Partneři projektu

Projekt realizoval Středočeský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Vzdělávací institut Středočeského kraje a v úzké spolupráci s dalšími kraji ČR v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, který je realizovaný pod záštitou Asociace krajů České republiky. Obsah videospotů a publikace byl konzultován s odborníky z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

 

Vyhodnocení projektu

Projekt v roce 2016 splnil plánované indikátory, bylo natočeno 10 videostopů, zrealizováno 20 seminářů (účast 373 seniorů) a vytištěna publikace Senior v kyberprostoru v počtu 2 000 ks. Dopad na chování cílové skupiny, případně snížení kybernetické kriminality, kde jsou obětí senioři, nebyl dosud přímo prokázán, důvodem je, že kybernetická kriminalita je z velké části latentní a že např. video spoty byly zveřejněna až v prosinci 2016.

 

Přenositelnost do dalších lokalit

Jelikož jsou výstupy projektu (videspoty a publikace) elektronicky volně stažitelné a projekt je součástí celorepublikového projektu Kraje pro bezpečný internet, má možnost tyto materiály v prevenci kybernetické kriminality zaměřené na seniory využívat neomezené množství osob nebo organizací.

 

Finanční náklady a zdroje financování

V roce 2016 byl projekt financován z dotace MV ČR, a to ve výši 405 000,-Kč. Finanční spoluúčast kraje byla 68 000,- Kč. Nahrání videospotů na DVD, grafický návrh obálky atd, byl hrazen v roce 2017 z rozpočtu projektu Kraje pro bezpečný internet, a to částkou 12 000,- Kč.