Kraje pro bezpečný internet

Název projektu: Kraje pro bezpečný internet
Realizátor: Asociace krajů České republiky
Období realizace projektu: od roku 2013
Místo realizace projektu: celá ČR
Oblast preventivní činnosti: kyberkriminalita
Cílová skupina: uživatelé internetu
Odkaz: http://www.kpbi.cz/
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Časarová, e-mail: [email protected]

 

Popis projektu

Projekt Kraje pro bezpečný internet je jedním z nejúspěšnějších českých projektů v oblasti prevence kyberkriminality, což dokládá jeho vítězství v národním kole Evropské ceny prevence kriminality za rok 2017.

Projekt je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Cílem projektu je prostřednictvím spolupráce všech 14 krajů ČR minimalizovat rizika spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií, zvýšit informovanost o těchto rizicích a o možnostech prevence a pomoci v oblasti bezpečného pohybu v kyberprostoru.

Projekt nabízí množství aktivit pro široké spektrum cílových skupin – děti a studenti, rodiče a veřejnost, pracovníci Policie ČR, sociální pracovníci, pedagogové a senioři. Pro jednotlivé cílové skupiny byly připraveny e-learningové lekce dostupné na webových stránkách projektu. Lekce jsou přizpůsobeny potřebám jednotlivých cílových skupin a doplněné o znalostní kvízy. V roce 2016 také vznikly videospoty pro seniory, v roce 2017 pro děti na 2. stupních základních škol s využitím v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Dále probíhají prezenční semináře zaměřené na finanční gramotnost na internetu a semináře pro informatiky na téma kybernetická bezpečnost. Připravované jsou prezenční semináře pro děti, pracovníky Policie ČR, sociální pracovníky a pedagogy a aktualizace e-learningových kurzů.

 

Partneři projektu

Realizaci e-learningového modulu zajišťuje společnost PC Help.  Tvorba testu a výukových materiálů byla podpořena granty Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Na realizaci projektu se také podílí společnosti Microsoft a Gordic. Organizačně a finančně se na projektu podílí všech 14 krajů ČR.