Česko zase o krok blíže k restorativní justici

Tím pomyslným krokem je myšlena „Příručka pro českou restorativní praxi“, která je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního řízení aktivně vykonávají svou profesi. Příručka byla představena 20. 3. 2024 na konferenci Česko restorativně: Společně od teorie k praxi.

Více o činnosti Restorativní justice  ZDE

Příručka ke stažení

informuje redakce OPK MV