Představujeme Vám nový Katalog preventivních opatření a zveme na zajímavý webinář

Katalog představuje přehled spolupráce Police ČR s orgány územní samosprávy a mezinárodními subjekty a byl vytvořen za podpory Norských fondů.

Cílem aktivity je vytvořit přehled osvědčené spolupráce PČR a orgánů územní samosprávy v oblasti prevence kriminality. Na aktivitě participuje vedle Policie ČR odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, jehož prostřednictvím je zajištěna komunikace s manažery prevence krajských úřadů. Katalog předkládá příklady spolupráce, které lze využít jako zdroj informací pro vlastní preventivní činnost. Je určen široké veřejnosti.

Pokud realizujete zajímavý projekt, na kterém participuje Policie ČR nebo orgány místní samosprávy, a rádi byste jej sdíleli jako příklad dobré praxe k využití dalším subjektům, které se podílejí na aktivitách prevence kriminality, kontaktujte správce katalogu na e-mailové adrese [email protected].

Více informací a katalog samotný naleznete na odkaze: Katalog preventivních opatření – Policie České republiky

Zároveň doplňujeme, že odbor prevence kriminality MV aktuálně v rámci projektu bezpečnostního výzkumu s názvem „Měření úspěšnosti a efektivity programů a projektů prevence kriminality připravuje unikátní databázi příkladů dobré praxe projektů prevence kriminality. Součástí projektu je i doporučení kritérií, na základě kterých je možné projekty hodnotit a zařazovat jako příklady dobré praxe.

K tomu budou využity také nejnovější poznatky Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) a inspirací bude i připravovaná databáze EUCPN s příklady projektů dobré praxe v prevenci kriminality v rámci celé EU. Více můžete nalézt na webu EUCPN Towards evidence-based crime prevention in the EU | EUCPN. Také se můžete zúčastnit webináře, který je problematice věnovaný a uskuteční se dne 22. 2. 2024. Více informací a možnost registrace na EUCPN webinar: Evidence-based crime prevention | EUCPN.

informuje redakce OPK MV a Michal Barbořík