Na konferenci věnované veřejnému osvětlení vystoupil i zástupce MV ČR

V Praze se koncem dubna 2024 konala odborná konference s názvem „Veřejné osvětlení ekologicky, hospodárně a bezpečně“. Konferenci pořádala Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení a nad konferencí převzal záštitu i ministr vnitra Vít Rakušan. V tiskové zprávě z konference je z pohledu bezpečnosti zmiňována i možnost obcí a měst získat z MV dotační prostředky na osvětlení rizikových míst z Programu prevence kriminality na místní úrovni, více viz  ZDE

Právě výše uvedenému dotačním programu, zahraničním zkušenostem s přínosem veřejného osvětlení z pohledu prevence kriminality, významu veřejného osvětlení při snižovaní kriminality a zvyšování pocitu bezpečí občanů atd. se věnoval ve své prezentaci na téma „Opatření na zvýšení bezpečnosti v neosvětlených částech měst a obcí v ČR“ zástupce MV ČR, Milan Fára z odboru prevence kriminality.

Tuto prezentaci je možné shlédnout ve sborníku konference (str. 113 až 120), který je dostupný online – sborník konference.

Na konferenci také vystoupila zástupkyně MPO Kateřina Danišová, které hovořila o možnosti získat dotace na realizaci projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení prostřednictvím Národního plánu obnovy 2021–2026 (prezentace je ve výše zmiňovaném Sborníku z konference na str. 86 až 94).

informuje redakce OPK MV a Milan Fára