Konference AOOV popsala nejdůležitější trendy v oblasti vězeňství

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) uspořádala závěrečnou konferenci k projektu
Zlepšení přístupu k postpenitenciární péči. Součástí tohoto projektu bylo vytvoření databáze
organizací, které působí v oblasti péče o lidi po výkonu trestu. V rámci akce se konala také
panelová diskuze k evropským a českým trendům ve vězeňství a trestní justici.

Mezi hlavní trendy patří:

  • snižování vězeňské populace a podpora efektivních alternativ k uvěznění
  • snaha o izolaci pouze skutečně nebezpečných osob
  • propojení penitenciární a postpenitenciární péče
  • koncept restorativní justice
  • koncepce tzv. Smart prisons, tedy digitalizace věznic a využívání moderních technologií ( VR, AI apod.) a on‐line komunikace s vnějším světem i uvnitř věznice
  • rozvíjí se také malé, komunitní věznice, které prosazuje evropská síť RESCALED, jejich šíření nedávno podpořila i Rada EU díky iniciativě belgického předsednictví

Další podrobnosti, včetně několika příběhů s dobrým koncem, naleznete níže:

Tisková zpráva AOOV

Příběhy

informuje redakce OPK MV a Petr Klíma