Kategorie archivu: Tiskové zprávy

Evropský den proti vloupání 2024

Středa 19. června 2024 je vyhlášena Evropským dnem proti vloupání do obydlí. Tento den, organizovaný …

Zapojení občanů do prevence kriminality: příklady dobré praxe z mezinárodní konference

Belgické předsednictví Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) uspořádalo na konci května mezinárodní expertní konferenci na …

Světový den proti násilí na seniorech

Dne 15. června 2024 si připomeneme světový den proti násilí na seniorech, který byl vyhlášen …

Výzkum: Věznění rodiče má závažné dopady na děti

Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s Mezinárodním vězeňským společenstvím (MVS) a Vězeňskou službou ČR …

Konference AOOV popsala nejdůležitější trendy v oblasti vězeňství

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) uspořádala závěrečnou konferenci k projektu Zlepšení přístupu k postpenitenciární …

Komunitní prevence kriminality

Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Městem Česká Třebová uskutečnila konferenci …

Projekt podpořil matku s dcerou a dalších 164 lidí na cestě z vězení

Projekt neziskové organizace RUBIKON Centrum s názvem S mentorem přes Rubikon pomohl připravit na propuštění 165 odsouzených …

AOOV a Vězeňská služba budou spolupracovat na testování Databáze organizací v oblasti vězeňství

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) bude spolupracovat s Vězeňskou službou ČR na testování databáze poskytovatelů …

Pracují tam, kde je třeba.

Kampaň, která představuje příběhy ukrajinských uprchlíků, kteří si našli práci v České republice, společně připravilo …

Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality informuje

Dne 4. dubna 2024 schválil, z pověření ministra vnitra, vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a …