Pozvánka na 3. Evropskou konferenci prevence kriminality

Evropská konference prevence kriminality je konference organizovaná jednou za dva roky sekretariátem Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) a financovaná Evropskou komisí. Konference nabízí fórum pro sdílení znalostí a zkušeností v oblasti prevence kriminality v celé Evropské unii. Vítá tvůrce politik, odborníky z praxe i akademiky, ale neustále se zaměřuje na přední linii.

Třetí evropská konference prevence kriminality je věnována především prevenci organizovaného zločinu. Jaký je současný stav prevence organizovaného zločinu? Co můžeme udělat, abychom účinně zabránili náboru mladých lidí do organizovaného zločinu? Jak může administrativní přístup narušit aktivity organizovaného zločinu? Kromě toho budou prozkoumána témata, jako je prevence online podvodů a obchodování s lidmi. Rovněž budou představeny přístupy a nástroje EUCPN k prevenci kriminality založené na důkazech či připravovaná školení, jak začít s prevencí kriminality – s přípravou a implementací preventivních aktivit a s jejich evaluací.

Podrobný program a odkaz na registraci na konferenci naleznete  ZDE

informuje redakce OPK MV a Michal Barbořík