Komunitní prevence kriminality

Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Městem Česká Třebová uskutečnila konferenci o prevenci kriminality založené na zapojování a zmocňování místních obyvatel. O své zkušenosti se s účastníky podělil radní Ralska René Nesvadba, zástupci Ministerstva vnitra, MP Jihlava a DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Do diskuse významně přispěla Lucie Fuková – vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny.

Podívejte se na krátkou reportáž na facebooku České Třebové.

Fotografie z akce najdete také na facebooku Agentury pro sociální začleňování. Agentura rovněž informuje o dalších příkladech dobré praxe realizace projektů Asistent prevence kriminality či Domovník – preventista, zapojených do spolupráce s ASZ – viz odkazy:

Ostrava – APK

Den s ostravskými APK

Jak pomáhají DP při vytváření bezpečných sousedství

informuje redakce OPK MV