Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (2) - výzva na financování projektů

Dne 4. 6. 2024 byla vyhlášena nová výzva č. 065 OPZ+ „Podpora sociálního začleňování ve...
11. 6. 2024
Zobrazit detail

Doplnění výsledků resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2024

Dne 14. května  2024 schválili členové Komise pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci...
17. 5. 2024
Zobrazit detail

Výsledky resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2024

V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až...
19. 4. 2024
Zobrazit detail

Pracují tam, kde je třeba.

Kampaň, která představuje příběhy ukrajinských uprchlíků, kteří si našli práci v České republice, společně připravilo...
8. 4. 2024
Zobrazit detail

Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality informuje

Dne 4. dubna 2024 schválil, z pověření ministra vnitra, vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a...
5. 4. 2024
Zobrazit detail

Informace o aktuálně vyhlášených výzvách pro příjem žádostí o grant v rámci přímo řízeného programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizenship, Equality, Rights and Values - CERV).

Dovolujeme si Vás informovat na základě sdělení Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny...
19. 1. 2024
Zobrazit detail

Doporučení odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ohledně výše platů asistentů prevence kriminality a výše příspěvků poskytovatelů dotací na tyto platy

V příloze naleznete nové doporučení OPK MV k výši platů APK a příspěvků poskytovatelů dotací...
20. 12. 2023
Zobrazit detail

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 na stránkách MV

Informujeme o zveřejnění "Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024" a dále...
19. 12. 2023
Zobrazit detail

Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2024

Účelově poskytnuté finanční prostředky jsou určeny na projekty předložené útvary Ministerstva vnitra, Policie České republiky,...
7. 12. 2023
Zobrazit detail

Modernizace a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v Prostějově v roce 2023

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) je ve městě Prostějově budován a modernizován již přes dvě...
24. 11. 2023
Zobrazit detail

Prevence sociálně patologických jevů a evropské krizové či asistenční linky - dotace pro rok 2024

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra zveřejňuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci...
17. 8. 2023
Zobrazit detail

Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo, 5. vlna posuzování

V souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 (dále...
4. 8. 2023
Zobrazit detail

Výsledky resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2023

V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027, schválenou usnesením...
26. 4. 2023
Zobrazit detail

Vyhlášení 2. kola Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023

Ředitel OPK, se souhlasem ministra vnitra, informuje o vyhlášení 2. kola Programu prevence kriminality na...
19. 4. 2023
Zobrazit detail

Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023

Ministr vnitra  schválil dne 14. dubna 2023 návrh projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni...
18. 4. 2023
Zobrazit detail

Detektory nestandardních zvuků v Plzni plní svou funkci

Z Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2022 získalo Statutární město Plzeň dotaci...
16. 2. 2023
Zobrazit detail

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left