Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo, 5. vlna posuzování

Publikováno dne: 4. 8. 2023

V souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 (dále „Strategie“) schválené vládou České republiky 6. dubna 2022 usnesením č. 276 a na základě usnesení vlády č. 285/2022 ve spojení s usneseními vlády č. 560/2022 a č. 309/2022 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu informujeme o vyhlášení výsledků 5. vlny schvalování žádostí v mimořádné výzvě Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo (dále též „Program PK 2022 - 2.kolo“).

Podrobnosti naleznete na webu MV ZDE

informuje redakce OPK MV a Adolf Polák

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left