Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (2) – výzva na financování projektů

Dne 4. 6. 2024 byla vyhlášena nová výzva č. 065 OPZ+ „Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (2)“:

  • Výzva je určena nejen pro obce, ale i pro nestátní neziskové organizace, poskytovatele sociálních služeb a případně další organizace, např. příspěvkové organizace, které plánují realizovat projekt na území obcí vydefinovaných ve výzvě.
  • Příjem žádostí: od 4. 6. 2024 do 3. 10. 2024
  • Cíl výzvy: „Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.“
  • Alokace v Kč: 500 000 000
  • Aktivity zahrnuté ve výzvě: podpora komunitní práce, podpora sociálních služeb, podpora ohrožených rodin s dětmi, podpora osob závislých nebo závislostí ohrožených, podpora řešení dluhové problematiky, podpora posílení výkonu sociální práce na obcích, podpora prevence zdraví, podpora participativních metod práce s cílovou skupinou, podpora programů zaměřených na boj s diskriminací a anticiganismem.

Více informací najdete na webu ESFČR.

informuje redakce OPK MV a Adolf Polák