Doporučení odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ohledně výše platů asistentů prevence kriminality a výše příspěvků poskytovatelů dotací na tyto platy

V příloze naleznete nové doporučení OPK MV k výši platů APK a příspěvků poskytovatelů dotací na tyto platy.

Doporučení bylo publikováno i na webu MV, například  ZDE

APK – doporučení k platům 2023

informuje redakce OPK MV a Michal Barbořík