Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Prevence sociálně patologických jevů a evropské krizové či asistenční linky - dotace pro rok 2024

Publikováno dne: 17. 8. 2023

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra zveřejňuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích a také výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu pro nestátní neziskové organizace provozující v České republice evropské krizové či asistenční linky 116 XXX.

Podrobné informace k oběma výzvám naleznete na webu MV na těchto odkazech:

Linky

Domácí násilí

informuje redakce OPK MV a Markéta Sailer

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left