Prevence sociálně patologických jevů a evropské krizové či asistenční linky – dotace pro rok 2024

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra zveřejňuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích a také výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu pro nestátní neziskové organizace provozující v České republice evropské krizové či asistenční linky 116 XXX.

Podrobné informace k oběma výzvám naleznete na webu MV na těchto odkazech:

Linky

Domácí násilí

informuje redakce OPK MV a Markéta Sailer