Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2024

Účelově poskytnuté finanční prostředky jsou určeny na projekty předložené útvary Ministerstva vnitra, Policie České republiky, organizační složkou státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyššími a středními policejními školami Ministerstva vnitra.

Podrobnější informace naleznou žadatelé o finanční prostředky z Programu na webu MV ZDE

informuje redakce OPK a Iva Fürbacherová