Výsledky resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2023

V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027, schválenou usnesením vlády č. 276 ze dne 6. dubna 2022, vyčlenilo Ministerstvo vnitra finanční prostředky na resortní program v oblasti prevence kriminality v roce 2023. Finanční prostředky jsou určeny na preventivní projekty předložené organizačními útvary MV, Policie České republiky, organizační složky státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyšší a střední policejní školy Ministerstva vnitra.

Podrobnosti, včetně seznamu podpořených projektů a zápisu z jednání Komise, naleznete  na webu MV ZDE

informuje redakce OPK MV a Iva Fürbacherová