Sedmá etapa forenzního značení v Prostějově je u konce

I v roce 2023 probíhalo mimo služebnu Městské policie Prostějov značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek na externích stanovištích v terénu syntetickou DNA (forenzní značení mikrotečkami). V měsíci září letošního roku proběhlo značení v terénu Kolářových sadech a na Školní ulici v Prostějově.
Služby forenzního značení v roce 2023 v terénu využilo 50 zájemců. Strážníci jim na místě kontrolovali doklady, jízdní kolo bylo vyfoceno a zapsáno do evidence centrálního registru REFIZ. Nákup značících sad byl podpořen MVČR z dotace na preventivní projekty. Celkem bylo označeno během sedmi etap 1484 předmětů. V roce 2024 bude značení opět pokračovat. Městská policie v rámci zkvalitnění služeb občanům, mající zájem o tuto službu, realizovala dálkové on-line připojení do databáze, včetně přenosů fotografií a zrychlení registrace značeného předmětu přímo na externím pracovišti strážníků v terénu.

informuje redakce OPK MV a Libor Šebestík, Gabriela Petrželová