RUBIKON Centrum – instruktážní video pro ženy nastupující do výkonu trestu odnětí svobody

RUBIKON Centrum ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR a za podpory Norských fondů natočilo instruktážní video pro ženy nastupující do výkonu trestu odnětí svobody.

Video je ženám šité na míru, neboť na něm spolupracovaly ženy, které si vězením samy prošly, ale netýká se výhradně jen žen. Procesy spojené s nástupem do vězení jsou stejné pro ženy jako pro muže, takže může být video ve skutečnosti nápomocné i mužům nastupujícím do vězení.

Domníváme se, že by video mohlo být nápomocné nejen osobám  nastupujícím do výkonu trestu odnětí svobody, ale i jejich rodinným příslušníkům, blízkým osobám a celkově širší veřejnosti, které se daná problematika nějak týká anebo o ni má zájem.

video

více o Rubikon centru

informuje redakce OPK MV a Petr Klíma