Vyšel nový Newsletter EUCPN s výraznou českou stopou

tomto odkazu si můžete stáhnout nejnovější Newsletter EUCPN (February 2024), který představuje zajímavé projekty – příklady dobré praxe v tématech, která patří mezi priority belgického předsednictví v Radě EU v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality – sdílení informací a zapojení veřejnosti do prevence kriminality. Mezi tyto příklady dobré praxe byly vybrány i dva projekty z České republiky – Mapy kriminality realizované odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra a projekt Bezpečnostní dobrovolník města Stříbra.

Dále Newsletter představuje možnosti situační prevence v oblasti pracovního vykořisťování a rovněž doporučení pro zavádění administrativního přístupu v prevenci kriminality a boji proti organizovanému zločinu. S administrativním přístupem souvisí i pozvánka na webinář, který bude bořit mýty kolující o tomto přístupu.

informuje redakce OPK MV