Přehledy rizikovosti okresů a krajů.

Odbor prevence kriminality MV každoročně zpracovává tabulky s přehledem indexů rizikovosti krajů a okresů. Index
rizikovosti se vypočítává pro potřebu hodnocení projektů a porovnávání různě velkých obcí, měst či krajů, a to
v přepočtu na počet obyvatel. Samotný index rizikovosti se pak skládá z těchto ukazatelů: index kriminality, index
nezaměstnanosti a index počtu vyplacených dávek, u kterých se prověřuje výše příjmu.
Uvedené tabulky jsou k dispozici na webových stránkách MV zde.