Aktualizovaná Metodická příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami

MV v roce 2017 ve spolupráci s dalšími relevantními subjekty vytvořilo Metodickou příručku pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami (dále jen “Metodická příručka”), a to v návaznosti na skutečnost, že některé obce a města sousedící s průmyslovými zónami byly zatíženy vyšší kriminalitou a dalšími negativními jevy, včetně porušování právních předpisů, a to kvůli zvýšené koncentraci osob, jež s příslušným regionem nejsou spojeny pevnějšími osobními či rodinnými vazbami.

V roce 2020 byla provedena aktualizace Metodické příručky a její rozšíření o nová relevantní témata.

Podrobnosti včetně možnosti stažení Příručky jsou na webových stránkách MV  ZDE