Poslední letošní vydání Veřejné správy je plné preventivních témat

Bezpečná škola, Úřad práce, Asistent prevence kriminality. To všechno jsou témata, která obsahuje prosincové vydání časopisu Veřejná správa.

Nejdůležitější články přikládáme ke stažení:

Ředitel odboru prevence kriminality Michal Barbořík a Bezpečná škola

Utíkej, schovej se, bojuj!

Generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon

za redakční radu Veřejné správy a OPK informuje Petr Klíma