Strategie prevence kriminality

 

První Strategie prevence kriminality byla přijata v roce 1996 a od té doby se v České republice formuje a vyvíjí systém prevence kriminality na celorepublikové i místní úrovni a rozvíjí se přístupy a postupy státní správy i samospráv v preventivním přístupu k řešení jednotlivých druhů kriminality (trestné činnosti i přestupků) a kriminálně rizikových jevů, k řešení komplexní bezpečnostní situace v ohrožených lokalitách, k zacházení s oběťmi a pachateli trestné činnosti. Posiluje se spolupráce a vzájemná koordinace partnerů v oblasti prevence kriminality. Rozvíjí se mezinárodní spolupráce. Využívá se poznatků získaných v oblasti výzkumu. Na tyto oblasti navazuje i současná Strategie prevence kriminality.

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020

Akční plán prevence kriminality 2016 až 2020

Crime Prevention Strategy in the Czech Republic for 2016 to 2020

 

Starší strategie prevence kriminality od roku 2008, starší verze aktuální Strategie a Akčního plánu a vyhodnocení Strategie a Akčního plánu naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

Strategie do roku 2008 a související dokumenty naleznete níže:

Strategie prevence kriminality 2004 – 2007

 

Strategie prevence kriminality 2001 – 2003