Strategie prevence kriminality 2004 – 2007

I. Usnesení vlády

II. Předkládací zpráva

III. Strategie 2004 – 2007

IV. Úkoly