Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek na dodávku bezpečnostních technologií a registrace podle technické normy ČSN EN 16 763: Služby pro požárně bezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy.

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, která je mimo jiné i členem Poradního sboru pro situační prevenci kriminality ministerstva vnitra, zpracovala ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj  Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek na dodávku bezpečnostních technologií. Tento dokument obsahuje doporučující pokyny k zadávání veřejných zakázek, týká se dodávek komponentů systému (technologické prvky, hardware, software včetně licencí), služeb (např. služby systémové integrace, průběžný servis apod.) nebo díla (např. komplexní dodávka bezpečnostního systému). Hlavním cílem zpracování metodiky je doporučit postup, jak lze zadat zakázku a vybrat dodavatele podle kvalitativních kritérií a ne pouze podle ceny. Metodiku lze dobře využít i při zadávání běžných komerčních zakázek, mimo režim veřejných zakázek.

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA), která je pro obor technických bezpečnostních služeb autorizovaným živnostenským společenstvem Hospodářské komory ČR, má zaveden systém vydávání certifikátu Osvědčení o kvalitě firmy. Tento dobrovolný certifikát vydává AGA podnikatelským subjektům, které prokazatelně splní stanovené ukazatele kvality a odbornosti, nově je možné, aby firmy byly  prostřednictvím AGA zaregistrovány i podle technické normy ČSN EN 16 763: Služby pro požárně bezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy, která je v platnosti již několik let a vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES a našeho zákona č. 222/2009 Sb.

Podrobnější informace k oběma problematikám zpracované Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm naleznete v přiložených dokumentech:

Dokumenty pro výběr dodavatele

Registrace dle normy

Informuje redakce OPK a Milan Fára