Bakalářská práce “Název…”

 1. Prevence majetkové kriminality (projekty krádeží a zabezpečení vozidel, technické prostředky ochrany vozidel).
 2. Strategie sociální prevence kriminality.

I když opodstatněnost sociální politiky se nevyčerpává pouze vztahem k prevenci kriminality, všeobecně platí výrok, že kvalitní sociální politika je zároveň efektivní prevencí. Jejími objekty jsou:

 1. rodina (finanční podpora, pomoc při výchově, poradenství)
 2. škola (se zvláštním zaměřením na žáky s poruchami chování)
 3. mládež (její výchova, profesní výcvik, zaměstnání, ubytování, volný čas)
 4. oblast práce (pracovní výcvik, rozšiřování pracovních příležitostí)
 5. zdravotnictví (odbourávání marginalizace a společenské začleňování fyzicky, smyslově a mentálně postižených jedinců)
 6. plánování výstavby ve městech a bytová politika (sociální rozvoj, sousedství, subvencování bydlení)
 1. Strategie situační prevence kriminality
 2. omezování příležitostí k páchání kriminality a zvyšování pravděpodobnosti zadržení pachatele
 3. zabránění spáchání trestné činnosti (znepřístupněním nebo odstraněním cíle útoku, případně odstranění prostředků sloužících ke spáchání trestného činu)
 4. ovlivňování nákladů a prospěchu plynoucího ze spáchání trestné činnosti (značkováním majetku, formálním a neformálním dohledem)

III.       Preventivní strategie opírající se o společnost

Jejich cílem je ovlivňování jednání a chování obyvatel a potencionálních pachatelů prostřednictvím:

 1. bytové politiky
 2. rozvoje společenství
 3. začleňování mladých lidí do společnosti
 4. spolupráce agentur na regionální a místní úrovni
 5. policejní ochrany společnosti

 

Poslední celorepublikový preventivní projekt z roku 2011

Rok zabezpečení vozidel

Projekt “Rok zabezpečení vozidel” byl připravován a spuštěn na základě závěrů 11. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality.

Cíle projektu:

 • realizace aktivní, trvalé komunikace k problematice prevence krádeží vozidel na několika úrovních,
 • upozorňování na rizika odcizení a finanční ztráty vyplývající z nezabezpečení majetku proti krádežím,
 • zvyšování zájmu motoristické veřejnosti o zabezpečení vozidel,
 • zvýšení povědomí občanů, motoristů o možnostech a způsobech zabezpečení motorových vozidel proti krádežím, tj. usnadnění výběru vhodného typu zabezpečení,
 • snížení škodného průběhu pojistitelů z titulu krádeží pomocí zvýšené, státem doporučované a pojistiteli podporované prevence krádeží motorových vozidel.

Hlavními partnery projektu “Rok zabezpečení vozidel” jsou Policie České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, obecní a městské policie, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium alarm, o. s. a Česká asociace pojišťoven.

Krádeže vozidel – Zabezpečení automobilů

Některé příčiny automobilové kriminality

Příčinu automobilové kriminality je nutno, mimo jiné, vidět v nedostatečném zabezpečení vozidel. Nezabezpečený automobil ukradne zručný zloděj, ale vůz dostatečně chráněný jen zloděj specialista.

Dříve hojně rozšířený důvod krádeže, jen tak se povozit, je v současné době spíše výjimkou. Auta se dnes kradou většinou za účelem jejich vývozu mimo republiku nebo na náhradní díly. Taková auta jsou kradena víceméně na zakázku a je velmi obtížné je najít.

Početnou skupinu ztracených aut dnes tvoří i leasingové nebo úvěrové podvody. Ty páchají sami nájemci vozidel, často v součinnosti s organizovanou skupinou. Za auto zaplatí základní leasingovou či úvěrovou splátku, převezmou ho, vyvezou a nahlásí jako odcizené.

Automobilová kriminalita je spojená i s celkovou apatií a malou všímavostí občanů. Ti se v mnoha případech dokonce stávají tichými svědky vykrádání nebo odcizení aut. Částečnou vinu na tomto stavu mají i „odborné“ instalace autoalarmů od firem bez dostatečných znalostí, zkušeností a především patřičných atestů k této činnosti. Instalace autoalarmů, které nebyly vyzkoušeny akreditovanou laboratoří vykazují velké množství „falešných poplachů.“ I to je důvod, že veřejnost na alarm nereaguje. Zabezpečovací technika určená k ochraně vozidla musí být pochopitelně i schválena příslušným pracovištěm Ministerstva dopravy (výrobek je opatřen značkou – ATEST 8 SD).

Co se krade?
Podle výše škod zaujímají nejnižší místo krádeže jednotlivých odnímatelných dílů vozidla (disky kol, pneumatiky s ráfky, autoantény, zpětná zrcátka, střešní nosiče apod.)

Další skupinu tvoří náhradní díly a povinná výbava k vozidlu, která bývá většinou uložena v zavazadlovém prostoru (náhradní pneumatika s ráfkem, zvedák, nářadí apod.) Vyhledávaným artiklem jsou i autorádia či CD přehrávače, které velmi rychle směřují k překupníkům. Novou doménou pro zloděje jsou navigační systémy aut.

Obdobnou skupinou jsou i věci odložené či uložené ve vozidle, v zavazadlovém prostoru nebo na střešním nosiči (kabáty, fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony, obchodní nebo jiné dokumenty, osobní doklady, klíče od bytu či provozovny, kufry a příruční zavazadla, lyže, jízdní kola, windsurfing apod.)

Nejhorším případem je, když zmizí celé vozidlo. Beznaděj však není na místě, neboť majitel může vždy využít některé z následujících možností.

Organizačně technická opatření

Nejjednodušším opatřením ke snížení možného rizika vykradení či odcizení vozidla je respektování a využití tzv. organizačně – technických opatření. Jsou to opatření velmi jednoduchá, levná a časově nenáročná – například:

 • Parkování pokud možno na osvětleném místě v blízkosti obydlí.
 • Využívání hlídaných parkovišť či garáží.
 • Nenechávat důležité a cennější věci ve vozidle.
 • Používání přenosných a kódovaných autorádií.
 • Vždy řádné uzamčení všech zámků vozidla, i když se jedná o sebe kratší dobu jeho opuštění (např. u čerpacích stanic).

Mechanické zábranné prostředky

Vyšším stupněm ochrany vozidla je instalace mechanických zábranných prostředků, které mají za úkol především pozdržet pachatele. Pro řidiče je jejich obsluha zcela jednoduchá a rychlá. K nejlevnějším mechanickým zábranným prostředkům různé odnímatelné uzamykatelné páky a tyče na volant, zámky pedálů, tzv. botičky na kola atd.

Daleko účinnější ochranu vozu zajišťují zařízení pevně spojená s karoserií vozu – zámky převodovek. Ty odradí i ostřílenější zloděje. Pro příklad lze uvést dva systémy:

 • Zařízení na zablokování a uzamčení řadícího táhla v poloze zpětného chodu. Princip zabezpečení spočívá v zablokování a uzamčení pohyblivých částí řazení (řadícího táhla v poloze zařazeného zpětného stupně “R”, respektive polohy “P” u vozů s automatickou převodovkou) s částí pevně spojenou s vozidlem pomocí čepu z nerezové oceli. Zařízení je po instalaci ve voze nerozebíratelné.
 • Závorový zámek řazení  též slouží k uzamčení mechanismu řazení převodovky (mechanická v poloze zpětný chod, automatická v poloze parking). Systém je tvořen vzpěrou pevně spojenou s pouzdrem se zámkem a odnímatelnou závorou. Vzpěra je vyrobena z oceli (zvýšená odolnost proti pilování, řezání, vrtání a tepelným šokům). Systém je po nainstalování opět nerozebíratelný.

Pokud má výrobek za sebou solidní vývoj, široký sortiment originálních typů, je zpracován z odolného materiálu a má příslušné certifikáty, atesty a servisní zázemí, nemůže být laciný.

Uváděná renomovaná zařízení se musí dodávat zásadně s odbornou montáží, v autorizovaném a řádně proškoleném montážním středisku, či značkovém servisu. Servis by měl být označen a vybaven příslušnými atesty a odbornými montážními pokyny.

Žádný z těchto uvedených mechanických systémů se nedá označit za optimální, ale také se nedá zatracovat. Každý má své výhody i slabší stránky. Jedno ale mají společné – představují pro zloděje určitou překážku, kterou musí v co nejkratším čase překonat. Čas nutný k překonání zábrany je také jedním z kritérií pro rozlišení a následné posouzení kvality a účinnosti zabezpečovacího zařízení vozidla.

Další možnosti ochrany
Pro znemožnění krádeží odnímatelných součástek vozidla slouží nejrůznější uzamykatelné ráfky a matice kol, pojistné šrouby kol, uzamykatelné střešní nosiče apod.
Pasivní ochranu vozidla je možné zajistit i:

 • Pískováním skel kódem bezpečnostního značení. Pískování skel má význam pro policejní praxi, a to nejen v pátrání po odcizených vozidlech, ale i při pátrání po majiteli nalezeného či odstaveného vozidla. Bezpečnostní kód se stal jedním z důležitých markantů, který pomáhá vypátrat odcizená vozidla.
 • Značením všech skel vozu VIN kódem. VIN kód se  vybrousí do patřičné hloubky, která zaručí jeho neodstranitelnost. V případě, že se přesto zloděj rozhodne takový vůz odcizit a následně kód odstranit, má problémy. Při odstraňování kódu sklo vždy praskne. Výměna všech oken v rámci změny identity vozidla je pro zloděje finančně nákladná a časově náročná. Vozidla takto označená se odcizují podstatně méně než vozidla ostatní.

VIN kód je využíván Interpolem a policejními orgány po celém světě. Jedná se v podstatě o rodné číslo automobilu. 17-ti místný kód má pevnou logickou strukturu a je podle normy ISO 3779 užíván všemi výrobci motorových vozidel. VIN kód je pro každé vozidlo unikátní a lze z něj zjistit řadu důležitých informací.

 • Označování jednotlivých dílů auta speciálními prostředky, které jsou viditelné pouze při dopadu UV světla (např. mikrotečky).

 

Autoalarmy a imobilizéry

Vyšším standardem zabezpečení a ochrany auta je instalace imobilizérů a autoalarmů.
Imobilizér je zařízení, které pasivním způsobem blokuje možnost neoprávněného nastartování vozidla. Imobilizér, podle typu, přerušuje důležité elektrické a palivové obvody vozu. Podle počtu přerušovaných obvodů se imobilizéry dělí na dvou nebo tří okruhové. Jednotlivé obvody jsou na sobě nezávislé. Aktivace imobilizéru je většinou automatická po 30 vteřinách od vypnutí zapalování vozu. Deaktivace je většinou prováděna pomocí dotykového čipu. Imobilizér může být aktivován nebo deaktivován i pomocí dálkového ovladače. V zemích Evropské unie jsou imobilizéry již povinnou výbavou u nově vyráběných vozů.

Elektronické autoalarmy jako nadstavba základní mechaniky umocňují odolnost vozidla vůči snahám o odcizení vozidla. Na rozdíl od imobilizérů je aktivním zabezpečovacím zařízením.  Obecně se autoalarm skládá z:

 • ústředny (slouží k vyhodnocení signálů z jednotlivých detektorů a v případě, že signál vyhodnotí jako poplachový, dochází k akustickému a optickému poplachu);
 • detektorů (slouží ke snímání podnětů, které by mohly být vyhodnoceny jako napadení vozidla) a
 • sirény (slouží k akustické signalizaci v případě poplachu).

Kvalitní autoalarmy jsou vždy kombinovány s imobilizérem. Ve spojitosti s autoalarmen se využívá  tzv. pager, který slouží k bezdrátovému přenosu informace o napadení vozu k majiteli. Přenos je možný do vzdálenosti několika stovek metrů v závislosti na místních podmínkách. Využívá se i přenos poplachové informace na mobilní telefon.

Cesta ke zkvalitnění ochrany a k omezení krádeží motorových vozidel vede přes výše uvedené systémy k systémům s vyšší pravděpodobností nalezení odcizeného vozidla, případně zadržení pachatele. Jedná se o vyhledávací, monitorovací a lokalizační systémy odcizených vozidel. Jejich předností je, že umožňují v okamžiku spáchání útoku proti vozidlu  přenos informace v reálném čase bez prodlení, určení směru pohybu a lokalizaci konkrétního místa, kde se vozidlo pohybuje. Tím vytvářejí dobré výchozí podmínky pro rychlé zadržení pachatele a zajištění vozidla.

Smysluplný vyhledávací systém je ten, který je využitelný na celém světě, je cenově dostupný a má vazbu na pojistné podmínky pojišťoven. Musí být schopen předat maximum informací o změně polohy vozidla a informace a údaje o jeho majiteli, což je důležité pro taktiku zákroku.

Pojistná smlouva

Vhodně uzavřená pojistná smlouva pro případ krádeže věcí z vozidla, jeho odcizení a požáru je základním předpokladem dobré strategie ochrany majetku každého občana. Pojištění majetku zahrnuje řadu rizik, mezi které je zahrnuto i riziko odcizení v souvislosti se zásahem třetí osoby. Rozsah pojištění je u každé pojišťovny určen všeobecnými pojistnými podmínkami, které musejí být schváleny Ministerstvem financí. U většiny pojišťoven je nezbytným předpokladem pro následné plnění pojistky, aby pachatel překonal stanovené překážky čili určitý stupeň zabezpečení. Tím se jednotlivé pojišťovny od sebe navzájem liší a je jen na zákazníkovi, kterou si vybere. Je třeba připomenout, že pojistná smlouva je jako každá jiná obdobná smlouva vyjádřením vůle dvou zcela rovnoprávných subjektů. Před jejím schválením je třeba ji důkladně (celou) pročíst a promyslet. Předejde se tak pozdějším problémům.