Ročenka IKSP “Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2019”

Ve spolupráci s mnoha subjekty, včetně odboru prevence kriminality MV, vydal Institut pro kriminologii a sociální prevenci /IKSP/ tradiční ročenku kriminality „Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2019“.

Ročenku si můžete stáhnout v přiloženém odkazu – ročenka IKSP_2019

informuje OPK