Evropská síť prevence kriminality

 

Evropská síť prevence kriminality (European Crime Prevention Network, EUCPN) je mezinárodní platformou fungující od roku 2001, která je zaměřena na spolupráci v oblasti prevence trestné činnosti a výměnu dobré praxe. Česká republika je členem EUCPN od svého vstoupení do Evropské unie  v roce 2004. Českou republiku v Radě EUCPN zastupuje zaměstnanec odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra jako národní reprezentant a příslušník Policie ČR jako zástupce národního reprezentanta. Vedle národních reprezentantů dále Radu EUCPN tvoří předseda a výkonný výbor.

Předsednictví EUCPN vykonává vždy jeden z členských států, a to na základě rotačního systému, který kopíruje předsednictví Radě EU. V současné době EUCPN předsedá Rumunsko, které si jako své stěžejní téma vybralo viktimizaci mladých – online a offline. Síť v její činnosti podporuje sekretariát se sídlem v Bruselu, který vykonává administrativní, technickou a analytickou činnost  a reprezentuje síť navenek.

Nástrojem sdílení dobré praxe v oblasti prevence kriminality na evropské úrovni je Evropská cena prevence kriminality, kterou EUCPN každoročně uděluje u příležitosti konání Konference dobré praxe, která se tradičně koná v zemi předsedající v daném roce v 2. pololetí.

Hlavní cíle EUCPN jsou:

  • Být referenčním bodem pro cílové skupiny sítě.
  • Šířit kvalitativní znalosti o prevenci kriminality.
  • Podporovat aktivity prevence kriminality na národní a místní úrovni.
  • Přispívat a posilovat unijní politiku a strategii prevence kriminality a přispívat k různým aspektům prevence kriminality na evropské úrovni s ohledem na strategické priority Evropské unie.

Cílovými skupinami EUCPN jsou:

  • Odborníci a političtí činitelé na místní úrovni
  • Odborníci a političtí činitelé na národní úrovni
  • Relevantní evropské a mezinárodní agentury, organizace, pracovní skupiny atd.

EUCPN vydává pravidelně tzv. toolboxy, které obsahují příklady dobré praxe z evropských zemí a dále doporučení v oblasti prevence těchto jevů na základě výzkumné činnosti EUCPN a dotazníkových šetření mezi členskými státy. Současně k nim vycházejí tematické dokumenty, které řeší problematiky z toolboxů v teoretické rovině. Toolboxy na různá témata jsou ke stažení zde, tematické dokumenty zde.

 

KONTAKTY

Zastoupení České republiky v EUCPN: https://eucpn.org/contacts/czech-republic

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra

Na Štolou 3, 170 34 Praha 7
Tel: 974 832 255
E-mail: [email protected]

European Crime Prevention Network

https://eucpn.org/
10 rue des Montiboeufs, 75020 Paris (FR)
Tel: +32 2 557 33 30
E-mail: mailto:[email protected]

 

Všechny články