Výsledky národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2019

Ministerstvo vnitra udělilo 16. října 2019 v rámci Národních dnů prevence ceny pro nejlepší projekty národního kola Evropské ceny prevence kriminality.

Evropská cena prevence kriminality (ECPA) je udílena Evropskou sítí prevence kriminality (European Crime Prevention Network, EUCPN), jež je mezinárodní platformou propojující místní, národní a evropské úrovně prevence kriminality. ECPA každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt na poli prevence kriminality a podporuje tak výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU na zvolené téma.. Členské státy do soutěže nominují po jednom projektu prevence kriminality na dané téma. Česká republika do soutěže každým rokem vysílá svého zástupce na základě výsledků v národním kole.

Letošní ECPA je organizována v režii finského předsednictví EUCPN, které stanovilo jako téma roku 2019 „prevenci kriminality mladistvých související s drogami“.

Celkem se v České republice v roce 2019 do výzvy zapojilo 6 projektů, které vyhodnotila odborná komise složená ze zástupců Ministerstva vnitra, Policie ČR, Úřadu vlády, kliniky adiktologie a krajských manažerů prevence kriminality. V národním kole soutěže ECPA pro rok 2019 zvítězil projekt „TO JE ZÁKON, KÁMO!“, který realizuje NPC SKPV Policie ČR ve spolupráci s Nadačním fondem NOVÉ ČESKO. Na druhém místě se umístil projekt „Všeho (jenom) s (M)írou“ Ústeckého kraje ve spolupráci s WHITE LIGHT I, z. ú. a na třetím místě projekt Jihomoravského kraje ve spolupráci se Společností Podané ruce o.p.s. „Program Hard&Smart“.

Evropské finále soutěže ECPA 2019 proběhne v prosinci 2019 v Helsinkách.

Další soutěžní projekty:

“Nezavíráme oči”

“Nedej pokušení šanci”

“Kampaň Společně proti kouření”